icon-Asset 1@2x

Спортна
база

Bussiness

В ОУ „Райна Княгиня“ се полагат особени грижи за спортно-физическото състояние на децата. За целта са изградени три физкултурни салона, фитнес зала, фитнес уреди на открито и спортна площадка с футболно игрище. Редовно се провеждат спортни състезания.