05
май, 2021
Провеждане на изпит, СФО, майска сесия – Цветелина Василева
14:30 - 15:30
35 кабинет, III етаж

На 05.05.2021 г. в 35 кабинет, III етаж от 14,30 часа ще се проведе изпит по Математика, майска сесия за определяне на годишна оценка...

05
май, 2021
news-exam
Провеждане на изпит, СФО, майска сесия – Ралица Василева
14:00 - 15:00
36 кабинет, III етаж

На 05.05.2021 г. в 36 кабинет, III етаж от 14,00 часа ще се проведе изпит по Математика, майска сесия за определяне на годишна оценка...

05
май, 2021
news-exam-boy
Провеждане на изпит, СФО, майска сесия – Антонио Андонов
14:00 - 15:00
34 кабинет, III етаж

На 05.05.2021г. в 34 кабинет, III етаж от 14,00 часа ще се проведе изпит по Математика, майска сесия за определяне на годишна оценка на...

26
март, 2021
learning-through-virtual-classes-blurred-child
Зaповед за преустановяне на присъствените учебни занятия за учениците от V – VII
00:00 - 00:00

За периода от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г. включително, да се преустановят присъствените учебни занятия за учениците от V – VII на ОУ „Райна...

18
февруари, 2021
Провеждане на изпит, СФО, януарска сесия – Цветелина Василева
14:30 - 15:30
35 кабинет, III етаж

На 18.01.2021 г. в 35 кабинет, III етаж от 14,30 часа ще се проведе изпит по Български език и литература ИУЧ, януарска сесия за...

29
януари, 2021
Провеждане на изпит, СФО, януарска сесия – Антонио Андонов
14:00 - 15:00
34 кабинет, III етаж

На 29.01. 2021 г. в 34 кабинет, III етаж от 14,00 часа ще се проведе изпит по Английски език, януарска сесия за определяне на...

29
януари, 2021
Провеждане на изпит, СФО, януарска сесия – Ралица Василева
14:00 - 15:00
36 кабинет, III етаж

На 29.01. 2021 г. в 36 кабинет, III етаж от 14,00 часа ще се проведе изпит по Изобразително изкуство, януарска сесия за определяне на...

27
януари, 2021
Провеждане на изпит, СФО, януарска сесия – Цветелина Василева
14:30 - 15:30
35 кабинет, III етаж

На 27.01.2021г. в 35 кабинет, III етаж от 14,30 часа ще се проведе изпит по Английски език, януарска сесия за определяне на годишна оценка...

27
януари, 2021
Провеждане на изпит, СФО, януарска сесия – Антонио Андонов
14:00 - 15:00
34 кабинет, III етаж

На 27.01. 2021 г. в 34 кабинет, III етаж от 14,00 часа ще се проведе изпит по Изобразително изкуство, януарска сесия за определяне на...

27
януари, 2021
Провеждане на изпит, СФО, януарска сесия – Ралица Василева
14:00 - 15:00
36 кабинет, III етаж

На 27.01.2021 г. в 36 кабинет, III етаж от 14,00 часа ще се проведе изпит по Английски език, януарска сесия за определяне на годишна...

25
януари, 2021
Провеждане на изпит, СФО, януарска сесия – Цветелина Василева
14:30 - 15:30
35 кабинет, III етаж

На 25.01.2021 г. в 35 кабинет, III етаж от 14,30 часа ще се проведе изпит по Човекът и обществото, януарска сесия за определяне на...

25
януари, 2021
Провеждане на изпит, СФО, януарска сесия – Ралица Василева
14:00 - 15:00
36 кабинет, III етаж

На 25.01.2021 г. в 36 кабинет, III етаж от 14,00 часа ще се проведе изпит по История и цивилизации, януарска сесия за определяне на...

25
януари, 2021
Провеждане на изпит, СФО, януарска сесия – Антонио Андонов
14:00 - 15:00
34 кабинет, III етаж

На 25.01. 2021 г. в 34 кабинет, III етаж от 14,00 часа ще се проведе изпит по История и цивилизации, януарска сесия за определяне...

22
януари, 2021
Провеждане на изпит, СФО, януарска сесия – Антонио Андонов
14:00 - 15:00
34 кабинет, III етаж

На 22.01. 2021 г. в 34 кабинет, III етаж от 14,00 часа ще се проведе изпит по Музика, януарска сесия за определяне на годишна...

22
януари, 2021
Провеждане на изпит, СФО, януарска сесия – Ралица Василева
14:00 - 15:00
36 кабинет, III етаж

На 22.01.2021 г. в 36 кабинет, III етаж от 14,00 часа ще се проведе изпит по Информационни технологии, януарска сесия за определяне на годишна...

22
януари, 2021
Провеждане на изпит, СФО, януарска сесия – Цветелина Василева
14:00 - 15:00
35 кабинет, III етаж

На 22.01.2021 г. в 35 кабинет, III етаж от 14,30 часа ще се проведе изпит по Компютърно моделиране , януарска сесия за определяне на...

20
януари, 2021
Провеждане на изпит, СФО, януарска сесия – Цветелина Василева
14:30 - 15:30
35 кабинет, III етаж

На 20.01.2021 г. в 35 кабинет, III етаж от 14,30 часа ще се проведе изпит по Музика, януарска сесия за определяне на годишна оценка...

20
януари, 2021
Провеждане на изпит, СФО, януарска сесия – Антонио Андонов
14:00 - 15:00
34 кабинет, III етаж

На 20.01. 2021 г. в 34 кабинет, III етаж от 14,00 часа ще се проведе изпит по Информационни технологии, януарска сесия за определяне на...

20
януари, 2021
Провеждане на изпит, СФО, януарска сесия – Ралица Василева
14:00 - 15:00
36 кабинет, III етаж

На 20.01.2021 г. в 36 кабинет, III етаж от 14,00 часа ще се проведе изпит по Музика, януарска сесия за определяне на годишна оценка...

18
януари, 2021
Провеждане на изпит, СФО, януарска сесия – Антонио Андонов
14:00 - 15:00
34 кабинет, III етаж

На 18.01. 2021 г. в 34 кабинет, III етаж от 14,00 часа ще се проведе изпит по Български език и литература ИУЧ, януарска сесия...

18
януари, 2021
Провеждане на изпит, СФО, януарска сесия – Ралица Василева
14:00 - 15:00
36 кабинет, III етаж

На 18.01.2021 г. в 36 кабинет, III етаж от 14,00 часа ще се проведе изпит по Български език и литература ИУЧ, януарска сесия за...

14
януари, 2021
Провеждане на изпит, СФО, януарска сесия – Цветелина Василева
14:30 - 15:30
35 кабинет, III етаж

На 14.01.2021 г. в 35 кабинет, III етаж от 14,30 часа ще се проведе изпит по Български език и литература, януарска сесия за определяне...

14
януари, 2021
Провеждане на изпит, СФО, януарска сесия – Ралица Василева
14:00 - 15:00
36 кабинет, III етаж

На 14.01.2021г. в 36 кабинет, III етаж от 14,00 часа ще се проведе изпит по Български език и литература, януарска сесия за определяне на...

14
януари, 2021
Провеждане на изпит, СФО, януарска сесия – Антонио Андонов
14:00 - 15:00
34 кабинет, III етаж

На 14.01. 2021 г. в 34 кабинет, III етаж от 14,00 часа ще се проведе изпит по Български език и литература, януарска сесия за...

10
август, 2020
Първокласници – родителска среща
00:00 - 00:00

Съобщение На 10.09.2020 година в ОУ „Райна Княгиня“ ще се проведе среща с родителите на първокласниците за учебната 2020/2021 г. съгласно приложения график. Във...