„Знанието е сила, мъдростта – свобода!“


Нашият приоритет

Да осигурим на възпитаниците ни качествено образование
Да ги мотивираме да усъвършенстват своите знания и умения
Да ги насърчим да проявяват многостранните си таланти
Да ги подкрепим да участват в проекти и творчески изяви

Нашият стремеж

Да вдъхновим възпитаниците ни в изграждането на
лични качества – почтеност, честност, надеждност, емпатия
комуникационни умения – ефективност,  отговорност, работа в екип
интелектуални качества – критично мислене, адаптивност, вариативност

Перфектни Условия