ОУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“, НАХОДЯЩО СЕ В ГР. ПЛОВДИВ, РАЙОН СЕВЕРЕН,

УЛ. ПОЛК. САВА МУТКУРОВ № 40

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЛЕДНИЯ ОБЕКТ:

 

ОБЕКТ

 

Площ,

кв.м.

 

Начална

мес. цена

 

Депозитна

вноска

Ученически стол в ОУ „Райна Княгиня“ – гр. Пловдив 358 кв.м. 895 лв. 200 лв.
 

Внасянето на депозита и заплащането на конкурсната документация се извършва до 16:00 часа на 07.08.2023 г. вкл. в ОУ „Райна Княгиня“ или по банкова сметка:

IBAN: BG 34 IORT 7375 3102 0096 00, BIC: IORTBGSF, Банка: ТБ ИНВЕСТБАНК, клон Пловдив, ЕИК 000453285. Цената на конкурсните книжа е 200 лв.

Получаването на конкурсните книжа и подаване на предложенията-оферти се извършва в сградата на ОУ „Райна Княгиня“, канцелария до 16:00 ч. на 07.08.2023 г. срещу документ за платена такса.

Конкурсът ще се проведе на 08.08.2023 г. от 10:00 часа в сградата на ОУ „Райна Княгиня“. Оглед на обекта се провежда след предварителна заявка на тел. 032/957 174.