ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование

В Националната програма „Информационни и комуникационни технологии“ (ИКТ) са заложени дейности по осигуряване на модерни средства за достъп до образователни ресурси и обучение в системата на училищното образование, както и устойчиво развитие на опорната образователна мрежова инфраструктура с възможност за бъдещо разширение и поетапно обхващане на всяка образователна институция.