ЦЕНТРАЛИЗИРАНО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

welcom-school-500
Децата, кандидатстващи за прием в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив, се регистрират в електронната система. Родителите (настойниците) подават заявление за участие в централизирано класиране по образец (Приложение № 1) по електронен път (онлайн)
Всяко дете има право на една регистрация в системата.
По-ранната дата на подаване на заявление не дава предимство при класирането.
Родителите (настойниците) имат право да посочат до 5 желания (училища) в заявлението си за участие в централизирано класиране за прием. За училищата, които имат сгради с различни адреси и определят прием за отделните сгради, всеки адрес е отделно желание.За всяко от желанията се използва само един от адресите – постоянен или настоящ, който е по-благоприятен за детето.
Родителите имат възможност да преподреждат желанията си и да посочват нови желания, съобразно обявените свободни места, преди всяко от класиранията.
Кандидатстването на деца за предстояща учебна година се осъществява в срокове, определени от графика на дейностите.

Необходими документи

Помощна информация и образци на документи за попълване

icon-top

Заявление за класиране

ВИЖ ОЩЕ
icon-criteri

Критерии за подбор

ВИЖ ПОВЕЧЕ
icon-fill

Заявление за записване

ВИЖ ОЩЕ
user-icon

Карта на района

ВИЖ ОЩЕ

ПРИЕМ 1 КЛАС 2023/2024 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Карта на района