STEM Център

Зона 1

Лекционна зала

Зони 3 и 4

Фоайе за отдих и коридор - спортен кът

Зона 2

Библиотечно-информационен център

Зони 5 и 6

Практическа лаборатория, преподавателски кабинет

Компютърни зали

3D виртуална среда

Столова за хранене

Ремонтиран, просторен стол, предлагащ топла храна

Спортна база

Футболно игрище, фитнес уреди на закрито и открито...

Класни стаи

Учебни помещения и пространства за отдих

Нашето училище