Класни ръководители през учебната 2021 / 2022 г.

I A Марияна Кувенджиева
I Б Стела Чалмова
I В Елена Димитрова
I Г Ева Васева
I Д Мария Панева

ЦОУД I клас

Савелина Лъскова
Мая Добчева
Емилия Николова
Ева Милева

II A Марияна Николова
II Б Нина Иванова
II В Славка Джурджева
II Г Катя Дардова
II Д Мария Петрова

ЦОУД II клас

Мариана Мукарева
Райна Страхинова
Пенка Чакандракова

III A Ивета Гаврилова
III Б Нели Гешева
III В Дафинка Гарова
III Г Мария Кирилова
III Д Гергана Георгиева

ЦОУД III клас

Софка Комитова
Галина Дингилева
Мария Дафинова

IV A Божанка Панайотова
IV Б Десислава Манева
IV В Весислава Милева
IV Г Мина Сотирова
IV Д Радостина Петрова

ЦОУД IV клас

Валя Гатева
Яна Янкова

V A Ивелина Кърнева
V Б Мария Троева
V В Милена Стоянова
V Г Лучка Гьочева
V Д Дияна Гатева
VI A Мариана Шаламанова
VI Б Елена Костадинова
VI В Мария Кирева
VI Г Димитринка Трендафилова
VI Д Красимира Чеканова
VI Е Янна Лазарова
VII A Диана Георгиева
VII Б Петя Динкова
VII В Мая Йорданова
VII Г Анна Панчева
VII Д Зоя Стефанова

Актуални Новини