Класни ръководители през учебната 2020 / 2021 г.

I A Марияна Николова
I Б Нина Николова
I В Славка Джурджева
I Г Катя Дардова
I Д Мария Петрова

ЦОУД I клас

Ева Милева
Пенка Чакандракова
Галя Кирова
Елена Димитрова

II A Ивета Гавраилова
II Б Нели Гешева
II В Дафинка Гарова
II Г Мария Кирилова
II Д Гергана Георгиева

ЦОУД II клас

Райна Страхинова
Софка Комитова
Мария Дафинова

III A Божанка Панайотова
III Б Десислава Манева
III В Весислава Милева
III Г Мина Адърова
III Д Радостина Петрова

ЦОУД III клас

Савелина Лъскова
Валя Гатева
Яна Янкова

IV A Марияна Кувенджиева
IV Б Стела Чалмова
IV В Мая Добчева
IV Г Ева Васева
IV Д Емилия Николова

ЦОУД IV клас

Мариана Мукарева
Любка Козарска

V A Мариана Шаламанова
V Б Елена Костадинова
V В Мария Кирева
V Г Димитринка Трендафилова
V Д Красимира Чеканова
V E Яна Лазарова
VI A Диана Георгиева
VI Б Мария Петрова
VI В Мая Йорданова
VI Г Дияна Гатева
VI Д Зоя Стефанова
VII A Мария Троева
VII Б Петя Динкова
VII В Милена Борикова
VII Г Анна Панчева
VII Д Елеонора Стоева
VII E Лучка Гьочева

Актуални Новини