Класни ръководители през учебната 2023 / 2024 г.

I A Ивета Гаврилова
I Б Нели Гешева
I В Дафинка Гарова
I Г Мария Кирилова
I Д Гергана Георгиева

ЦОУД I клас

Галя Арабаджиева
Фиданка Анчева
Райна Страхинова
Гергана Линкова

II A Божанка Панайотова
II Б Галина Дингилева
II В Весислава Милева
II Г Диана Димитрова
II Д Радостина Петрова

ЦОУД II клас

Иванка Златанова
Катя Андреева
Савелина Лъскова
Таня Чобанова

III A Мариана Кувенджиева
III Б Стела Чалмова
III В Елена Димитрова
III Г Евелина Васева
III Д Мария Панева

ЦОУД III клас

Диляна Филева
Пенка Чакандракова
Софка Комитова

IV A Марияна Николова
IV Б Нина Иванова
IV В Славка Джурджева
IV Г Катя Дардова
IV Д Мария Петрова

ЦОУД IV клас

Яна Янкова
Валя Гатева
Нина Трайкова

V A Янна Лазарова
V Б Мария Венц. Петрова
V В Моника Тенева
V Г Красимира Чеканова
V Д Мария Гаджева
VI A Петя Динкова
VI Б Боряна Султина
VI В Ана Кръстева
VI Г Кирил Лазарски
VI Д Славена Пенева
   
VII A Ивелина Кърнева
VII Б Мая Йорданова
VII В Милена Стоянова
VII Г Сание Османбаш
VII Д Илия Авков

Актуални Новини