Показване на 1-10 от 123 резултати

Провеждане на изпит, СФО, януарска сесия – Ралица Василева

05/05/2021

На 14.01.2021г. в 36 кабинет, III етаж от 14,00 часа ще се проведе изпит по Български език и литература, януарска сесия за определяне на годишна оценка на Ралица Петрова Василева, ученик от VI д клас …

Провеждане на изпит, СФО, януарска сесия – Антонио Андонов

05/05/2021

На 14.01. 2021 г. в 34 кабинет, III етаж от 14,00 часа ще се проведе изпит по Български език и литература, януарска сесия за определяне на годишна оценка на Антонио Владимиров Андонов, ученик от VI …

Провеждане на изпит, СФО, януарска сесия – Цветелина Василева

05/05/2021

На 14.01.2021 г. в 35 кабинет, III етаж от 14,30 часа ще се проведе изпит по Български език и литература, януарска сесия за определяне на годишна оценка на Цветелина Петрова Василева, ученик от III б …

Провеждане на изпит, СФО, януарска сесия – Ралица Василева

05/05/2021

На 18.01.2021 г. в 36 кабинет, III етаж от 14,00 часа ще се проведе изпит по Български език и литература ИУЧ, януарска сесия за определяне на годишна оценка на Ралица Петрова Василева, ученик от VI …

Провеждане на изпит, СФО, януарска сесия – Антонио Андонов

05/05/2021

На 18.01. 2021 г. в 34 кабинет, III етаж от 14,00 часа ще се проведе изпит по Български език и литература ИУЧ, януарска сесия за определяне на годишна оценка на Антонио Владимиров Андонов, ученик от …

Провеждане на изпит, СФО, януарска сесия – Цветелина Василева

05/05/2021

На 18.01.2021 г. в 35 кабинет, III етаж от 14,30 часа ще се проведе изпит по Български език и литература ИУЧ, януарска сесия за определяне на годишна оценка на Цветелина Петрова Василева, ученик от III …