18
февруари, 2021
Провеждане на изпит, СФО, януарска сесия – Цветелина Василева
14:30 - 15:30
35 кабинет, III етаж

На 18.01.2021 г. в 35 кабинет, III етаж от 14,30 часа ще се проведе изпит по Български език и литература ИУЧ, януарска сесия за...

22
януари, 2021
Провеждане на изпит, СФО, януарска сесия – Ралица Василева
14:00 - 15:00
36 кабинет, III етаж

На 22.01.2021 г. в 36 кабинет, III етаж от 14,00 часа ще се проведе изпит по Информационни технологии, януарска сесия за определяне на годишна...

20
януари, 2021
Провеждане на изпит, СФО, януарска сесия – Цветелина Василева
14:30 - 15:30
35 кабинет, III етаж

На 20.01.2021 г. в 35 кабинет, III етаж от 14,30 часа ще се проведе изпит по Музика, януарска сесия за определяне на годишна оценка...

20
януари, 2021
Провеждане на изпит, СФО, януарска сесия – Ралица Василева
14:00 - 15:00
36 кабинет, III етаж

На 20.01.2021 г. в 36 кабинет, III етаж от 14,00 часа ще се проведе изпит по Музика, януарска сесия за определяне на годишна оценка...

20
януари, 2021
Провеждане на изпит, СФО, януарска сесия – Антонио Андонов
14:00 - 15:00
34 кабинет, III етаж

На 20.01. 2021 г. в 34 кабинет, III етаж от 14,00 часа ще се проведе изпит по Информационни технологии, януарска сесия за определяне на...

18
януари, 2021
Провеждане на изпит, СФО, януарска сесия – Ралица Василева
14:00 - 15:00
36 кабинет, III етаж

На 18.01.2021 г. в 36 кабинет, III етаж от 14,00 часа ще се проведе изпит по Български език и литература ИУЧ, януарска сесия за...

18
януари, 2021
Провеждане на изпит, СФО, януарска сесия – Антонио Андонов
14:00 - 15:00
34 кабинет, III етаж

На 18.01. 2021 г. в 34 кабинет, III етаж от 14,00 часа ще се проведе изпит по Български език и литература ИУЧ, януарска сесия...

14
януари, 2021
Провеждане на изпит, СФО, януарска сесия – Цветелина Василева
14:30 - 15:30
35 кабинет, III етаж

На 14.01.2021 г. в 35 кабинет, III етаж от 14,30 часа ще се проведе изпит по Български език и литература, януарска сесия за определяне...

14
януари, 2021
Провеждане на изпит, СФО, януарска сесия – Ралица Василева
14:00 - 15:00
36 кабинет, III етаж

На 14.01.2021г. в 36 кабинет, III етаж от 14,00 часа ще се проведе изпит по Български език и литература, януарска сесия за определяне на...

14
януари, 2021
Провеждане на изпит, СФО, януарска сесия – Антонио Андонов
14:00 - 15:00
34 кабинет, III етаж

На 14.01. 2021 г. в 34 кабинет, III етаж от 14,00 часа ще се проведе изпит по Български език и литература, януарска сесия за...