icon-Asset 7@2x

Библиотечно-информационен център

Technology engineer

Притежаваме модерен киносалон и библиотечно-информационен център с интернет връзка, който предоставя възможност на децата да усвояват знания и умения в областта на информационните и комуникационни технологии.