icon-Asset 6@2x

Модерна материална база

Art director

ОУ „Райна Княгиня“ притежава осъвременени класни стаи, две компютърни зали, оборудвани с мултимедии, лаптопи, интерактивни дъски и постоянна интернет връзка.

Целта е да бъдат осигурени спокойни условия и комфорт за работа на всички ученици.