Google платформа

По проект „Иновативни училища“ ОУ „Райна Княгиня“ работи с платформата Google apps for Education. Чрез Classroom се предоставя лесен начин за споделяне на информация между учители и ученици, обмяна на файлове, възлагане на задачи по всяко време и от всяко устройство. Родителите могат да получават обратна връзка за своите деца online.