Създаване на технологичен кабинет за интерактивно и виртуално STEM обучение.

Придобиване на знания и умения, за успешно реализиране на професиите на бъдещето, чрез използване на интерактивно обучение.