РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО “ЗНАМ И МОГА” – 4 клас

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗО – 7 клас

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
– 5, 6 и 7 клас

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩИНСКИ КРЪГ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ “КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА” – 5, 6 и 7 клас

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ –
5, 6 и 7 клас

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ООС – 7 клас

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
– 5, 6 и 7 клас

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА – 7 клас

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА – 7 клас

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА – 4, 5 и 6 клас

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩИНСКИ КРЪГ НА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ – 4 клас