Пътуваща изложба „Приказки без край“ във Великобритания

Венета Павлова, VIIB клас

Пътуваща изложба „Приказки без край“ във Великобритания
Самостоятелни изложби у нас и чужбина
Участие в хайдушки екшън „Войвода“
Първо място на Национален конкурс рисунка на тема „По пътя на Левски“
Учител: Ани Георгиева