Програма за обучение на EVN

Тази инициатива е стартирана от ЕВН като „Часът на Иви и Енчо. Уроци за енергия и екология“ през далечната 2009 г. В рамките на инициативата училище „Райна Княгиня“ получава информационни материали, които по достъпен за децата начин обясняват енергийната ефективност и безопасното ползване на електроуреди в дома. Инициативата е насочена към ученици от 2-ри, 3-ти и 4-ти клас.