Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата

В ОУ „Райна Княгиня“ стартира работа по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“