Обществената поръчка е с предмет

Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници за нуждите на учениците от I до VII клас за учебната 2021/2022 г. при Основно училище „Райна Княгиня“, град Пловдив


Краен срок за подаване на документи: 11 апр 2021 (нед), 23:59 02146-2021-0002

Обществената поръчка обхваща общо девет обособени позиции, всяка от които включва доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници, както следва:
Обособена позиция № 1 – “Доставка на учебници по учебен предмет „Математика” за учениците от VI и VIІ клас, издавани от издателство „Архимед 2” ЕООД;
Обособена позиция № 2 – “Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници, за учениците от I, II, III, IV, VI и VIІ клас, издавани от издателство „БИТ и ТЕХНИКА” ЕООД;
Обособена позиция № 3 – “Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници, за учениците от II, III, VI и VIІ клас, издавани от издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД;
Обособена позиция № 4 – “Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници, за учениците от I, II, III, IV, VI и VII клас, издавани от издателство „ПРОСВЕТА-СОФИЯ” АД;
Обособена позиция № 5 – “Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници, за учениците от II, III, IV, VI и VIІ клас, издавани от издателство „ПИЪРСЪН ЕДЮКЕЙШЪН ЛИМИТИД”, представлявано от “С.А.Н.-ПРО” ООД;
Обособена позиция № 6 – “Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници, за учениците от VI и VIІ клас, издавани от издателство „БГ УЧЕБНИК” ЕООД;
Обособена позиция № 7 – “Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници, за учениците от VІ клас, издавани от издателство ИК „РИВА” АД;
Обособена позиция № 8 – “Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници, за учениците от VIІ клас, издавани от издателство СД „ПЕДАГОГ 6″;
Обособена позиция № 9 – “Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници, за учениците от IIІ клас, издавани от издателство „ИЗКУСТВА” ЕООД;
Необходимите количества са подробно посочени в конкретни заявки по представена бланка от всяко издателство.


Документи

Обяви
Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП
Обявление за възложена поръчка
Изисквания, документи и образци
Указания
Изисквания, документи и образци

Договори

Обособена позиция № 1 – Указания Договор
Обособена позиция № 2 – Указания Договор
Обособена позиция № 3 – Указания Договор
Обособена позиция № 4 – Указания Договор
Обособена позиция № 5 – Указания Договор
Обособена позиция № 6 – Указания Договор
Обособена позиция № 7 – Указания Договор
Обособена позиция № 8 – Указания Договор
Обособена позиция № 9 – Указания Договор