НП „Иновации в действие“

Програмата дава възможност за обмен на идеи и добри практики между иновативните училища в страната. Основната цел е да се повиши качеството на образователния процес чрез засилена употреба на информационни технологии в обучението, повишаване на мотивацията и интереса към ученето, повишаване на творческата активност на учениците. Чрез посещение на избраното училище-партньор се споделят и популяризират най-добрите иновации.