Занимания по интереси

В ОУ „Райна Княгиня“ се създават групи за „Занимания по интереси“ по тематичните направления Дигитална креативност, Природни науки, Математика, Технологии и Изкуства в съответствие с наредбата за приобщаващото образование по програма на МОН за Национално финансиране.