Team1

Български език и литература

teacher-

Мария Петкова
Гаджева

старши учител по БЕЛ

teacher-

Петя Спилкова
Динкова

старши учител по БЕЛ

teacher-

Мария Валентинова
Кирева

учител по БЕЛ

teacher-

Мария Венциславова
Петрова

учител по БЕЛ

teacher-

Ивелина Костадинова
Кърнева

учител по БЕЛ

Математика и приложни науки

teacher-

Елеонора Михайлова
Стоева

старши учител по математика

teacher-

Красимира Манолова
Чеканова

старши учител по математика

teacher-

Лучка Йовкова
Гьочева

учител по математика и ИТ

teacher-

Стоянка Анева
Анева-Кирилова

учител по математика и ИТ

teacher-

инж. Павлина Върбанова
Грозева

старши учител по бит и технологии

Природни науки

teacher-

Моника Димитрова
Тенева

гл. учител по биология и здр. образование, ЧП

teacher-

Яна
Лазарова

учител по химия ООС

teacher-

Елена Николова
Костадинова

старши учител по ИТ, физика и астрономия

Социални и хуманитарни науки

teacher-

Диана Димитрова
Георгиева

учител по английски език

teacher-

Милена Лазарова
Стоянова

учител по английски език

teacher-

Мариана Данаилова
Шаламанова

учител по английски език

teacher-

Мария Койчева
Черкезова-Троева

учител по английски език

teacher-

Анна Петкова
Панчева

География и икономика

teacher-

Дияна Димитрова
Гатева

учител по география и икономика

teacher-

Зоя Методиева
Стефанова

история и цивилизация

teacher-

Ани Русева
Георгиева

старши учител по изобразително изкуство

teacher-

Димитринка Трендафилова
Трендафилова

учител по музика

Физическо възпитание и спорт

teacher-

Мирослав Кузманов
Велев

учител по ФВС

teacher-

Димитър Илиев
Хорозов

учител по ФВС

teacher-

Боряна Севдалинова
Илкова

учител по ФВС

teacher-

Павел Павлов
Дженев

учител ФВС

Начална училищна педагогика

teacher-

Божанка Филипова
Панайотова

старши учител НУП

teacher-

Гергана Петрова
Георгиева

старши учител НУП

teacher-

Евелина Александрова
Васева

старши учител НУП

teacher-

Катя Георгиева
Дардова

учител НУП

teacher-

Мариана Георгиева
Кувенджиева

старши учител НУП

teacher-

Мария Атанасова
Кирилова

старши учител НУП

teacher-

Мария Илиева
Петрова

старши учител НУП

teacher-

Мая Кинева
Добчева

старши учител НУП

teacher-

Радостина Янкова
Петрова

старши учител НУП

teacher-

Славка Костадинова
Джурджева

старши учител НУП

teacher-

Стела Канева
Чалмова

старши учител НУП

teacher-

Весислава Тодорова
Милева-Колева

учител НУП

teacher-

Десислава Димитрова
Манева

учител НУП

teacher-

Ивета Красимирова
Гавраилова

учител НУП

teacher-

Нели Димитрова
Гешева

учител НУП

teacher-

Емилия Стоилова
Николова

старши учител НУП

teacher-

Дафинка Димитрова
Гарова

старши учител НУП

teacher-

Марияна Тодорова
Николова

учител НУП

teacher-

Нина
Иванова

учител НУП

Целодневна организация на учебния ден

teacher-

Валя Александрова
Гатева

старши учител ЦОУД

teacher-

Любка Георгиева
Козарска

старши учител ЦОУД

teacher-

Райна Ботева
Страхинова

старши учител ЦОУД

teacher-

Севелина Йосифова
Лъскова

старши учител ЦОУД

teacher-

Софка Георгиева
Комитова

учител ЦОУД

teacher-

Яна
Янкова

учител ЦОУД

teacher-

Марияна
Мукарева

учител ЦОУД

teacher-

Галя Райкова
Кирова

старши учител ЦОУД

teacher-

Пенка Илиева
Чакандракова

учител ЦОУД

teacher-

Елена
Димитрова

учител ЦОУД

teacher-

Мария
Дафинова

учител ЦОУД

teacher-

Фиданка Велизарова
Анчева

учител ЦОУД

Други

teacher-

Василена Димитрова
Карамихова

ресурсен учител

teacher-

Кръстьо Николов
Ливров

педагогически съветник

teacher-

Петя Александрова
Петкова

педагогически съветник

teacher-

Атанас
Каменов

логопед