Свободни места в ОУ „Райна Княгиня“

I клас

0 свободни места

V клас

2 свободни места