Свободни места в ОУ „Райна Княгиня“

I клас

1 свободно място

V клас

7 свободни места