НОВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 Г.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НОВИ УЧЕНИЦИ ПО КЛАСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 Г.

1. Цветомира Илиева Тодорова
Кл. ръководител: Гергана Георгиева

1. Теодора Илиева Тодорова
Кл. ръководител: Мая Добчева

1. Таня Василева Костова
2. Далия Атанасова Джамбазова
3. Йоан Павлов Иванов
4. Петър Илиев Стоенчев
5. Виктория Венелинова Миленова
6. Рая Радославова Андонова
7. Александра Александрова Александрова
8. Катрин Иванова Талаганова
9. Мария Тодорова Попова
10. Атанас Петров Кашеров
Кл. ръководител: Мариана Шаламанова

1. Петър Константинов Петров
2. Симеон Константинов Петров
3. Кристиян Петров Георгиев
Кл. ръководител: Елена Костадинова

1. Божидар Ивайлов Ковачев
2. Атанас Петров Чомашки
3. Дария Бориславова Тафрова
4. Нели Стоичкова Шуплева
Кл. ръководител: Мария Кирева

1. Елица Станимирова Дончева
2. Владимир Стоянов Георгиев
3. Атанас Михайлов Кисьов
Кл. ръководител: Димитринка Трендафилова

1. Натали Иванова Крайчева
2. Станислава Рангелова Карталова
Кл. ръководител: Красимира Чеканова

1. Димитър Божидаров Кратунков
2. Апостолос Илиядис
3. Васил Емилов Василев
4. Николай Кацарски
Кл. ръководител: Елена Бъчварова

Свободни места в ОУ „Райна Княгиня“

I клас

1 свободно място

V клас

6 свободни места