Постигнат среден успех по БЕЛ (7 клас)

ОУ „Райна Княгиня“ (общо) 69.16%
Област Пловдив (общо) 51.50%
България (общо) 51.06%
ОУ „Райна Княгиня“ (мъже) 64.10%
Област Пловдив (мъже) 45.87%
България (мъже) 45.80%
ОУ „Райна Княгиня“ (жени) 74.63%
Област Пловдив (жени) 57.71%
България (жени) 56.74%

Постигнат среден успех по математика (7 кладс)

ОУ „Райна Княгиня“ (общо) 52.48%
Област Пловдив (общо) 36.70%
България (общо) 36.33%
ОУ „Райна Княгиня“ (мъже) 50.14%
Област Пловдив (мъже) 35.04%
България (мъже) 36.64%
ОУ „Райна Княгиня“ (жени) 55.02%
Област Пловдив (жени) 38.56%
България (жени) 38.17%

Резултати 4 клас НВО

Изпит Общо точки Брой ученици Брой ученици ( % )
Математика 1918.00 106 94 %
Български език и литература 1862.00 106 94 %
Човекът и обществото 1959.00 106 94 %
Човекът и природата 2004.00 108 96 %
 

Постигнат среден успех по БЕЛ (7 клас)

ОУ „Райна Княгиня“ (общо) 70.97%
Област Пловдив (общо) 52.65%
България (общо) 53.06%
ОУ „Райна Княгиня“ (мъже) 68.21%
Област Пловдив (мъже) 47.13%
България (мъже) 47.53%
ОУ „Райна Княгиня“ (жени) 73.46%
Област Пловдив (жени) 58.39%
България (жени) 58.93%

Постигнат среден успех по математика (7 клас)

ОУ „Райна Княгиня“ (общо) 51.17%
Област Пловдив (общо) 34.66%
България (общо) 33.62%
ОУ „Райна Княгиня“ (мъже) 53.07%
Област Пловдив (мъже) 32.54%
България (мъже) 32.06%
ОУ „Райна Княгиня“ (жени) 49.45%
Област Пловдив (жени) 36.88%
България (жени) 35.28%