2023-2024

Постигнат среден успех по БЕЛ (7 клас)

ОУ „Райна Княгиня“ (общо) 0%
Област Пловдив (общо) 0%
България (общо) 0%
ОУ „Райна Княгиня“ (мъже) 0%
Област Пловдив (мъже) 0%
България (мъже) 0%
ОУ „Райна Княгиня“ (жени) 0%
Област Пловдив (жени) 0%
България (жени) 0%

Постигнат среден успех по математика (7 клас)

ОУ „Райна Княгиня“ (общо) 0%
Област Пловдив (общо) 0%
България (общо) 0%
ОУ „Райна Княгиня“ (мъже) 0%
Област Пловдив (мъже) 0%
България (мъже) 0%
ОУ „Райна Княгиня“ (жени) 0%
Област Пловдив (жени) 0%
България (жени) 0%

Постигнат среден успех по английски език (7 клас)

ОУ „Райна Княгиня“ (общо) 0%
Област Пловдив (общо) 0%
България (общо) 0%

Резултати 4 клас НВО

Изпит Среден % точки / ниво училище Среден % точки / регионално ниво Среден % точки / национално ниво
Български език и литература 88.10 % 72.20 % 72.63 %
Математика 82.67 % 69.86 % 70.53 %
 

Постигнат среден успех по БЕЛ (7 клас)

ОУ „Райна Княгиня“ (общо) 75.24%
Област Пловдив (общо) 55.60%
България (общо) 55.04%
ОУ „Райна Княгиня“ (мъже) 72.81%
Област Пловдив (мъже) 50.07%
България (мъже) 49.81%
ОУ „Райна Княгиня“ (жени) 77.59%
Област Пловдив (жени) 61.45%
България (жени) 60.45%

Постигнат среден успех по математика (7 клас)

ОУ „Райна Княгиня“ (общо) 50.86%
Област Пловдив (общо) 35.27%
България (общо) 35.29%
ОУ „Райна Княгиня“ (мъже) 50.24%
Област Пловдив (мъже) 34.10%
България (мъже) 34.59%
ОУ „Райна Княгиня“ (жени) 51.47%
Област Пловдив (жени) 36.51%
България (жени) 36.02%

Постигнат среден успех по английски език (7 клас)

ОУ „Райна Княгиня“ (общо) 91.08%
Област Пловдив (общо) 87.65%
България (общо) 86.48%

Резултати 4 клас НВО

Изпит Среден % точки / ниво училище Среден % точки / регионално ниво Среден % точки / национално ниво
Български език и литература 88.02 % 70.70 % 70.50 %
Математика 79.69 % 63.90 % 64.40 %
 

Постигнат среден успех по БЕЛ (7 клас)

ОУ „Райна Княгиня“ (общо) 72.37%
Област Пловдив (общо) 53.34%
България (общо) 53.63%
ОУ „Райна Княгиня“ (мъже) 66.51%
Област Пловдив (мъже) 47.96%
България (мъже) 48.48%
ОУ „Райна Княгиня“ (жени) 80.39%
Област Пловдив (жени) 59.32%
България (жени) 59.11%

Постигнат среден успех по математика (7 клас)

ОУ „Райна Княгиня“ (общо) 53.25%
Област Пловдив (общо) 35.02%
България (общо) 35.32%
ОУ „Райна Княгиня“ (мъже) 50.08%
Област Пловдив (мъже) 32.95%
България (мъже) 35.32%
ОУ „Райна Княгиня“ (жени) 57.59%
Област Пловдив (жени) 37.32%
България (жени) 36.28%

Резултати 4 клас НВО

Изпит Среден % точки / ниво училище Среден % точки / регионално ниво Среден % точки / национално ниво
Български език и литература 83.60 % 71.38 % 70.46 %
Математика 71.36 % 58.40 % 57.33 %
 

Постигнат среден успех по БЕЛ (7 клас)

ОУ „Райна Княгиня“ (общо) 72.69%
Област Пловдив (общо) 54.50%
България (общо) 53.86%
ОУ „Райна Княгиня“ (мъже) 67.75%
Област Пловдив (мъже) 49.37%
България (мъже) 48.88%
ОУ „Райна Княгиня“ (жени) 76.91%
Област Пловдив (жени) 59.92%
България (жени) 59.16%

Постигнат среден успех по математика (7 клас)

ОУ „Райна Княгиня“ (общо) 57.99%
Област Пловдив (общо) 38.70%
България (общо) 37.94%
ОУ „Райна Княгиня“ (мъже) 54.03%
Област Пловдив (мъже) 36.99%
България (мъже) 36.38%
ОУ „Райна Княгиня“ (жени) 61.43%
Област Пловдив (жени) 40.50%
България (жени) 39.60%

Резултати 4 клас НВО

Изпит Среден % точки / ниво училище Среден % точки / регионално ниво Среден % точки / национално ниво
Български език и литература 86.20 % 73.49 % 74.67 %
Математика 72.27 % 62.47 % 63.16 %
 

Постигнат среден успех по БЕЛ (7 клас)

ОУ „Райна Княгиня“ (общо) 69.16%
Област Пловдив (общо) 51.50%
България (общо) 51.06%
ОУ „Райна Княгиня“ (мъже) 64.10%
Област Пловдив (мъже) 45.87%
България (мъже) 45.80%
ОУ „Райна Княгиня“ (жени) 74.63%
Област Пловдив (жени) 57.71%
България (жени) 56.74%

Постигнат среден успех по математика (7 кладс)

ОУ „Райна Княгиня“ (общо) 52.48%
Област Пловдив (общо) 36.70%
България (общо) 36.33%
ОУ „Райна Княгиня“ (мъже) 50.14%
Област Пловдив (мъже) 35.04%
България (мъже) 36.64%
ОУ „Райна Княгиня“ (жени) 55.02%
Област Пловдив (жени) 38.56%
България (жени) 38.17%

Резултати 4 клас НВО

Изпит Общо точки Брой ученици Брой ученици ( % )
Математика 1918.00 106 94 %
Български език и литература 1862.00 106 94 %
Човекът и обществото 1959.00 106 94 %
Човекът и природата 2004.00 108 96 %
 

Постигнат среден успех по БЕЛ (7 клас)

ОУ „Райна Княгиня“ (общо) 70.97%
Област Пловдив (общо) 52.65%
България (общо) 53.06%
ОУ „Райна Княгиня“ (мъже) 68.21%
Област Пловдив (мъже) 47.13%
България (мъже) 47.53%
ОУ „Райна Княгиня“ (жени) 73.46%
Област Пловдив (жени) 58.39%
България (жени) 58.93%

Постигнат среден успех по математика (7 клас)

ОУ „Райна Княгиня“ (общо) 51.17%
Област Пловдив (общо) 34.66%
България (общо) 33.62%
ОУ „Райна Княгиня“ (мъже) 53.07%
Област Пловдив (мъже) 32.54%
България (мъже) 32.06%
ОУ „Райна Княгиня“ (жени) 49.45%
Област Пловдив (жени) 36.88%
България (жени) 35.28%