2020-2021

Постигнат среден успех по БЕЛ (7 клас)

ОУ „Райна Княгиня“ (общо) 72.69%
Област Пловдив (общо) 54.50%
България (общо) 53.86%
ОУ „Райна Княгиня“ (мъже) 67.75%
Област Пловдив (мъже) 49.37%
България (мъже) 48.88%
ОУ „Райна Княгиня“ (жени) 76.91%
Област Пловдив (жени) 59.92%
България (жени) 59.16%

Постигнат среден успех по математика (7 клас)

ОУ „Райна Княгиня“ (общо) 57.99%
Област Пловдив (общо) 38.70%
България (общо) 37.94%
ОУ „Райна Княгиня“ (мъже) 54.03%
Област Пловдив (мъже) 36.99%
България (мъже) 36.38%
ОУ „Райна Княгиня“ (жени) 61.43%
Област Пловдив (жени) 40.50%
България (жени) 39.60%

Резултати 4 клас НВО

Изпит Среден % точки / ниво училище Среден % точки / регионално ниво Среден % точки / национално ниво
Български език и литература 86.20 % 73.49 % 74.67 %
Математика 72.27 % 62.47 % 63.16 %
 

Постигнат среден успех по БЕЛ (7 клас)

ОУ „Райна Княгиня“ (общо) 69.16%
Област Пловдив (общо) 51.50%
България (общо) 51.06%
ОУ „Райна Княгиня“ (мъже) 64.10%
Област Пловдив (мъже) 45.87%
България (мъже) 45.80%
ОУ „Райна Княгиня“ (жени) 74.63%
Област Пловдив (жени) 57.71%
България (жени) 56.74%

Постигнат среден успех по математика (7 кладс)

ОУ „Райна Княгиня“ (общо) 52.48%
Област Пловдив (общо) 36.70%
България (общо) 36.33%
ОУ „Райна Княгиня“ (мъже) 50.14%
Област Пловдив (мъже) 35.04%
България (мъже) 36.64%
ОУ „Райна Княгиня“ (жени) 55.02%
Област Пловдив (жени) 38.56%
България (жени) 38.17%

Резултати 4 клас НВО

Изпит Общо точки Брой ученици Брой ученици ( % )
Математика 1918.00 106 94 %
Български език и литература 1862.00 106 94 %
Човекът и обществото 1959.00 106 94 %
Човекът и природата 2004.00 108 96 %
 

Постигнат среден успех по БЕЛ (7 клас)

ОУ „Райна Княгиня“ (общо) 70.97%
Област Пловдив (общо) 52.65%
България (общо) 53.06%
ОУ „Райна Княгиня“ (мъже) 68.21%
Област Пловдив (мъже) 47.13%
България (мъже) 47.53%
ОУ „Райна Княгиня“ (жени) 73.46%
Област Пловдив (жени) 58.39%
България (жени) 58.93%

Постигнат среден успех по математика (7 клас)

ОУ „Райна Княгиня“ (общо) 51.17%
Област Пловдив (общо) 34.66%
България (общо) 33.62%
ОУ „Райна Княгиня“ (мъже) 53.07%
Област Пловдив (мъже) 32.54%
България (мъже) 32.06%
ОУ „Райна Княгиня“ (жени) 49.45%
Област Пловдив (жени) 36.88%
България (жени) 35.28%