На 26 юни 1967 година е направена първата копка. Училищната сграда е завършена предсрочно – вместо през декември 1969 година, децата от кварталите „Марица“ и „Победа“ получават скъпия дар в чест на първия учебен ден.

От 2000 година се въвежда ранното чуждоезиково обучение. От първи клас се формират паралелки с английски и френски език. Изучават се също немски и руски език.

Необикновена класна стая е открита в училище „Райна Княгиня“ в Пловдив. Тук няма чинове и черна дъска, децата учат и пишат на малки масички и столчета.

Въведен е иновативен метод за обучение в началните курсове, основан на прилагането на информационните технологии и групов стил на работа. ОУ „Райна Княгиня“ чества 45 години от създаването си.

Развитието на материалната база превръща учебното заведение в място за творческа работа, образователно израстване и перспективи за напредък.

Стартира петгодишeн проект “Иновативни училища“ по инициатива на Община Пловдив и фондация „Световен образователен форум България”. Програмата представлява серия от методи за организиране по нов начин на обучението и учебната среда.

Активно участие на преподавателите в майсторския клас „Класната стая на XXI век – умения, иновации, технологии“, организиран от фондация „Световен образователен форум България“

 III място в класацията на училищата от област Пловдив за ОУ”Райна Княгиня”  на НВО VII клас .
Учениците от IV клас са на V място по математика в област Пловдив и на VIII място в общата класация.

 

Половин век Основно училище „Райна Княгиня“

Следвайки модерните световни тенденции за отворена класна стая, напълно преобразените класни стаи и фоайе посрещат първокласниците през новата учебна година.

Училището посреща своите ученици с нова модерна придобивка – STEM класна стая.Учениците ще могат да програмират и реализират собствени проекти, да създават виртуална реалност.

2021 - 2022

В условия на пандемия и на онлайн обучение –  висок професионализъм и успехи във всички области. С въображение и вдъхновение учениците от ОУ “Райна Княгиня” изявиха своя талант и доказаха, че е важно да бъдат съхранени  българските ценности, дух и култура.

2022 - 2023

2022/2023 г.

Още една година на високи резултати от НВО, на много спечелени награди в национални, областни и регионални състезания, на участие в различни занимания по интереси. 

2023 - 2024

2023/2024 г.