На 26 юни 1967 година е направена първата копка. Училищната сграда е завършена предсрочно – вместо през декември 1969 година, децата от кварталите „Марица“ и „Победа“ получават скъпия дар в чест на първия учебен ден.

От 2000 година се въвежда ранното чуждоезиково обучение. От първи клас се формират паралелки с английски и френски език. Изучават се също немски и руски език.

Необикновена класна стая е открита в училище „Райна Княгиня“ в Пловдив. Тук няма чинове и черна дъска, децата учат и пишат на малки масички и столчета.

Въведен е иновативен метод за обучение в началните курсове, основан на прилагането на информационните технологии и групов стил на работа. ОУ „Райна Княгиня“ чества 45 години от създаването си.

Развитието на материалната база превръща учебното заведение в място за творческа работа, образователно израстване и перспективи за напредък.

Стартира петгодишeн проект “Иновативни училища“ по инициатива на Община Пловдив и фондация „Световен образователен форум България”. Програмата представлява серия от методи за организиране по нов начин на обучението и учебната среда.

Активно участие на преподавателите в майсторския клас „Класната стая на XXI век – умения, иновации, технологии“, организиран от фондация „Световен образователен форум България“

Половин век основно училище „Райна Княгиня“

 

Училището посреща своите ученици с нова модерна придобивка – STEM класна стая.Учениците ще могат да програмират и реализират собствени проекти, да създават виртуална реалност.