Административни услуги

icon-Asset 2

Приемане и преместване на ученици

View More
icon-Asset 18

Валидиране на компетентности

View More
favicon

Признаване на клас (I - VI) от чужбина

View More
icon-Asset 20

Издаване на дубликат на документ

View More

Вътрешни правила за предоставяне на достъп

до обществена информация в ОУ „Райна Княгиня“

icon-Asset 29@1.5x

Вътрешни правила за предоставяне на достъп (ЗДОИ)

icon-Asset 28@1.5x

Заявление за достъп до обществена информация

Актуални Новини