Нашите талантливи деца

                    ""

Патронен празник на училището - 24.04.2019г.


Иновативно училище


Райна Княгиня-иновативно училище

Пловдивско училище сложи край на тежките раници


Използване на иновативни методи на обучение

Организация на учебната среда по нов начин

Участие на ОУ "Райна Княгиня" в Международна конференция-2016г. по проект "Иновативни училища", съвместна инициатива на Община Пловдив и фондация Световен образователен форум.

Мандолинен състав-ОУ "Райна Княгиня", Пловдив


Изпълнители на песента са:

Милица Димитрова, Виктория Василева, Ваня Тачева, Белослава Ангелова, Ана-Мария Карабашева, Доротея РаичковаОУ "Райна Княгиня"-иновативен модел на обучение и споделяне на добри практики-2016г.

Фитнес зала заработи в основно училище “Райна Княгиня” в Пловдив

Интервю с Мария Гайдарова по NТВ

Интервю с Мария Гайдарова за апробиране на иновативния модел на обучение в първи клас през 2013г.

Приз за учител на годината

Първият учебен ден 2013

Интервю с Мария Гайдарова и Нели Дамянова