Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2018/2019 година:

2018-11-01 - 2018-11-04 есенна
2018-12-22 - 2018-01-02 коледна
2019-02-05 междусрочна
2019-03-30 - 2019-04-07 пролетна за I - XI клас

Неучебни дни:

2019-05-21 ДЗИ по български език и литература
2019-05-23 Втори ДЗИ
2019-05-25 неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

2019-05-31 I-IV клас (14 учебни седмици)
2019-06-14 V-VI клас ( 16 учебни седмици )
2019-06-28 VII клас (18 уч. седм.)

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

2019-02-06 I - XII клас

Дни за провеждане на НВО

2019-06-17 НВО по БЕЛ
2019-06-19 НВО по математика
2019-06-21 НВО по чужд език ( по желание)