Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 година:

2020-10-30 - 2020-11-01 есенна
2020-12-24 - 2021-01-03 коледна
2021-01-30 - 2021-02-03 междусрочна
2021-04-03 - 2021-04-11 пролетна за I - XI клас

Неучебни дни:

2021-05-19 ДЗИ по Български език и литература
2021-05-21 ДЗИ по математика
2021-05-25 неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост
2020-09-22 Ден на независимостта
2020-11-01 Ден на народните будители
2021-03-03 Национален празник

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

2021-06-23 I-III клас (14 учебни седмици+1 седмица за проектни дейности)
2021-06-30 IV-VI клас ( 16 учебни седмици )
2021-06-30 VII клас (18 уч. седм.)

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

2021-02-04 I - XII клас

Дни за провеждане на НВО

2021-06-16 НВО по БЕЛ
2021-06-18 НВО по математика