Колектив

Име Длъжност
Мария Йорданова Гайдарова директор
Жореса Любенова Манолова ЗД УД
Светозара Светозарова Бъчварова ЗД АСД
Теменужка Иванова Тошева ЗД УД
Десислава Раева ЗД УД
Красимира Манолова Чеканова старши учител по математика
Лучка Йовкова Гьочева учител по математика
Елеонора Михайлова Стоева старши учител по математика
Мария Петкова Гаджева старши учител по БЕЛ
Петя Спилкова Динкова старши учител по БЕЛ
Диана Димитрова Георгиева учител по английски език
Мариана Данаилова Шаламанова учител по английски език
Мария Койчева Черкезова - Троева учител по английски език
Моника Димитрова Тенева гл. учител по биология и здр. образование, ЧП
Дияна Йорданова Георгиева учител по химия ООС
Елена Николова Костадинова старши учител по ИТ, физика и астрономия
Емилия Бранимирова Стоянова БЕЛ и история и цивилизация
Стоянка Анева Анева-Кирилова учител по математика и ИТ
Дияна Димитрова Гатева учител по география и икономика
Зоя Стефанова история и цивилизация
Ани Русева Георгиева старши учител по изобразително изкуство
Димитринка Трендафилова Трендафилова учител по музика
инж.Павлина Върбанова Грозева старши учител по бит и технологии
Мирослав Кузманов Велев учител по ФВС
Димитър Илиев Хорозов учител по ФВС
Боряна Севдалинова Илкова учител по ФВС
Божанка Филипова Панайотова старши учител НУП
Валя Александрова Гатева главен учител НУП
Венета Иванова Дагова старши учител НУП
Гергана Петрова Георгиева учител НУП
Евелина Александрова Васева старши учител НУП
Елена Георгиева Ролева старши учител НУП
Катя Георгиева Дардова учител НУП
Любка Георгиева Козарска старши учител НУП
Людмила Йорданова Доникян главен учител НУП
Мариана Георгиева Кувенджиева старши учител НУП
Мария Атанасова Кирилова старши учител НУП
Мария Илиева Петрова старши учител НУП
Мая Кинева Добчева старши учител НУП
Радостина Янкова Петрова старши учител НУП
Райна Ботева Страхинова старши учител ПИГ
Севелина Йосифова Лъскова старши учител НУП
Славка Косатадинова Джурджева старши учител НУП
Стела Канева Чалмова старши учител НУП
Тинка Енева Тодоранова учител НУП
Тоска Петрова Добрева старши учител ПИГ
Нели Димитрова Гешева учител НУП
Софка Георгиева Комитова учител ПИГ
Катя Иванова Попова старши учител ПИГ
Антоанета Костова Вергова старши учител ПИГ
Галя Райкова Борисова старши учител ПИГ
Емилия Стоилова Николова старши учител НУП
Йорданка Георгиева Рангелова учител ПИГ
Дафинка Димитрова Гарова старши учител НУП
Марияна тодорова Николова учител ПИГ
Стефка Ненова Славова учител ПИГ
Сабина Николаева Вълчанова учител ПИГ
Марияна Колева Чонова-Вълчева старши учител ПИГ
Пенка Илиева Чакандракова учител ПИГ
Валентина Костадинова Попова старши учител ПИГ
Василена Димитрова Карамихова ресурсен учител
Антония Иванова Митовска логопед
Кръстьо Николов Ливров педагогически съветник