Колектив

Име Длъжност
Мария Йорданова Гайдарова директор
Жореса Любенова Манолова ЗД УД
Светозара Светозарова Бъчварова ЗД АСД
Теменужка Иванова Тошева ЗД УД
Десислава Раева ЗД УД
Калина Добринова Синджирлиева БЕЛ
Мария Валентинова Кирева БЕЛ
Мария Венциславова Скобарова БЕЛ
Мария Петкова Гаджева старши учител по БЕЛ
Петя Спилкова Динкова старши учител по БЕЛ
Елеонора Михайлова Стоева старши учител по математика
Красимира Манолова Чеканова старши учител по математика
Лучка Йовкова Гьочева учител по математика
Диана Димитрова Георгиева учител по английски език
Милена Лазарова Стоянова Английски език
Мариана Данаилова Шаламанова учител по английски език
Мария Койчева Черкезова - Троева учител по английски език
Моника Димитрова Тенева гл. учител по биология и здр. образование, ЧП
Дияна Йорданова Георгиева учител по химия ООС
Елена Николова Костадинова старши учител по ИТ, физика и астрономия
Анна Петкова Панчева История и цивилизация и география и икономика
Илияна Стоянова Вълкова математика и ИТ
Стоянка Анева Анева-Кирилова учител по математика и ИТ
Дияна Димитрова Гатева учител по география и икономика
Зоя Методиева Стефанова история и цивилизация
Ани Русева Георгиева старши учител по изобразително изкуство
Димитринка Трендафилова Трендафилова учител по музика
инж.Павлина Върбанова Грозева старши учител по бит и технологии
Мирослав Кузманов Велев учител по ФВС
Димитър Илиев Хорозов учител по ФВС
Боряна Севдалинова Илкова учител по ФВС
Павел Павлов Дженев учител ФВС
Божанка Филипова Панайотова старши учител НУП
Валя Александрова Гатева старши учител НУП
Венета Иванова Дагова старши учител НУП
Гергана Петрова Георгиева старши учител НУП
Евелина Александрова Васева старши учител НУП
Елена Георгиева Ролева старши учител ЦДО
Катя Георгиева Дардова учител НУП
Любка Георгиева Козарска старши учител ЦДО
Людмила Йорданова Доникян старши учител НУП
Мариана Георгиева Кувенджиева старши учител НУП
Мария Атанасова Кирилова старши учител НУП
Мария Илиева Петрова старши учител НУП
Мая Кинева Добчева старши учител НУП
Пенка Илиева Чакандракова учител ЦДО
Радостина Янкова Петрова старши учител НУП
Райна Ботева Страхинова старши учител ЦДО
Севелина Йосифова Лъскова старши учител НУП
Славка Косатадинова Джурджева старши учител НУП
Стела Канева Чалмова старши учител НУП
Тинка Енева Тодоранова учител НУП
Весислава Тодорова Милева-Колева учител НУП
Десислава Димитрова Манева учител НУП
Ивета Красимирова Гавраилова учител ЦДО
Нели Димитрова Гешева учител НУП
Софка Георгиева Комитова учител ЦДО
Катя Иванова Попова старши учител ЦДО
Емилия Стоилова Николова старши учител НУП
Дафинка Димитрова Гарова старши учител НУП
Марияна Тодорова Николова учител ЦДО
Магдалена Николаева Велинова учител ЦДО
Сабина Николаева Вълчанова учител ЦДО
Галя Райкова Кирова старши учител ЦДО
Пенка Илиева Чакандракова учител ЦДО
Фиданка Велизарова Анчева учител ЦДО
Василена Димитрова Карамихова ресурсен учител
Кръстьо Николов Ливров педагогически съветник
Петя Александрова Петкова педагогически съветник