Колектив

Име Длъжност
Мария Йорданова Гайдарова директор
Жореса Любенова Манолова ЗД УД
Светозара Светозарова Бъчварова ЗД АСД
Теменужка Иванова Тошева ЗД УД
Сабина Николаева Вълчанова ЗД УД
Ивелина Костадинова Кърнева БЕЛ
Мария Валентинова Кирева БЕЛ
Мария Венциславова Петрова БЕЛ
Мария Петкова Гаджева старши учител по БЕЛ
Петя Спилкова Динкова старши учител по БЕЛ
Елеонора Михайлова Стоева старши учител по математика
Красимира Манолова Чеканова старши учител по математика
Лучка Йовкова Гьочева учител по математика
Диана Димитрова Георгиева учител по английски език
Милена Лазарова Стоянова Английски език
Мариана Данаилова Шаламанова учител по английски език
Мария Койчева Черкезова - Троева учител по английски език
Моника Димитрова Тенева гл. учител по биология и здр. образование, ЧП
Елена Бъчварова учител по химия ООС
Елена Николова Костадинова старши учител по ИТ, физика и астрономия
Анна Петкова Панчева География и икономика
Стоянка Анева Анева-Кирилова учител по математика и ИТ
Дияна Димитрова Гатева учител по география и икономика
Зоя Методиева Стефанова история и цивилизация
Ани Русева Георгиева старши учител по изобразително изкуство
Димитринка Трендафилова Трендафилова учител по музика
инж.Павлина Върбанова Грозева старши учител по бит и технологии
Мирослав Кузманов Велев учител по ФВС
Димитър Илиев Хорозов учител по ФВС
Боряна Севдалинова Илкова учител по ФВС
Павел Павлов Дженев учител ФВС
Божанка Филипова Панайотова старши учител НУП
Валя Александрова Гатева старши учител ЦОУД
Гергана Петрова Георгиева старши учител НУП
Евелина Александрова Васева старши учител НУП
Катя Георгиева Дардова учител НУП
Любка Георгиева Козарска старши учител ЦОУД
Мариана Георгиева Кувенджиева старши учител НУП
Мария Атанасова Кирилова старши учител НУП
Мария Илиева Петрова старши учител НУП
Мая Кинева Добчева старши учител НУП
Радостина Янкова Петрова старши учител НУП
Райна Ботева Страхинова старши учител ЦОУД
Севелина Йосифова Лъскова старши учител ЦОУД
Славка Косатадинова Джурджева старши учител НУП
Стела Канева Чалмова старши учител НУП
Весислава Тодорова Милева-Колева учител НУП
Десислава Димитрова Манева учител НУП
Ивета Красимирова Гавраилова учител НУП
Нели Димитрова Гешева учител НУП
Софка Георгиева Комитова учител ЦОУД
Яна Янкова учител ЦОУД
Емилия Стоилова Николова старши учител НУП
Дафинка Димитрова Гарова старши учител НУП
Марияна Мукарева учител ЦОУД
Галя Райкова Кирова старши учител ЦОУД
Пенка Илиева Чакандракова учител ЦОУД
Елена Димитрова учител ЦОУД
Мария Дафинова учител ЦОУД
Марияна Тодорова Николова учител НУП
Нина Иванова учител НУП
Фиданка Велизарова Анчева учител ЦОУД
Василена Димитрова Карамихова ресурсен учител
Кръстьо Николов Ливров педагогически съветник
Петя Александрова Петкова педагогически съветник
Атанас Каменов логопед