2019-2020

Успехи 2018/2019


Световен ден на водата в ОУ „Райна Княгиня”


март, 2019г.

ОУ „Райна Княгиня” отбеляза Световния ден на водата, 22. 03. 2019г.
Инициативата за отбелязване на Световния ден на водата се провежда вече
девета година и е организирана от Община Пловдив, съвместно с Басейнова дирекция
„Източнобеломорски район“, Регионална инспекция по околната среда и води-Пловдив,
и „ВиК“ ЕООД-Пловдив.
Директорът на институцията - Мария Гайдарова, посрещна официалните гости
на събитието - инж. Ральо Ралев - кмет на район Северен, Анета Кацарска - главен
инспектор, отдел Образование, Община Пловдив, Татяна Цанова – старши експерт по
природни науки и екология, инж. Цветелина Кънева – Директор Басейнова Дирекция,
Лиляна Барганова – пиар Басейнова дирекция в Пловдив.

С изложбата на тема “Където и да си, имаш право на вода”, конкурси за есе,
стихотворение, колажи, макети и демонстрации училището отбеляза Световния ден на
водата.
Учниците от клуб „Веществата в природата“ демонстрираха два метода за
пречистване на вода. Те показаха как активният въглен действа като филтър. Фоайето
във втория етаж на училището се превърна в импровизирана лаборатория, където
децата показаха също как се отстраняват неразтворени във водата твърди частици.

Учениците от клуб „Природата около нас“ представиха макет, който показва как
да използваме пречистена дъждовна вода, а седмокласници сравниха условията за

живот при киселинен дъжд и при чиста природа и посочиха причинителите на
замърсяване на моретата и океаните.
Вокална група детски мечти отправи поздрав с две песни -
140 рисунки, посветени на водата, образуваха най-дългата картина, посветена на
22 март. В училището бе организиран конкурс за стихотворение или есе, посветено на
Световния ден на водата. Най-добрите текстове бяха прочетени.

Преди началото на празника 20 учители от училища в областта и експерти от
“Басейнова дирекция” наблюдаваха иновативен урок за членестоноги паразити на
преподавателя по биология Моника Тенева.
Директорът на училището Мария Гайдарова връчи грамоти на всички ученици,
включили се в подотовката на събитието. Най-добре представилите се получиха и
предметни награди.
Ръководители на проектите и инициатори на събитието са Моника Тенева -
учител по биология, Дияна Георгиева - учител по химия, Ани Георгиева – учител по
изобразително изкуство и Димитринка Трендафилова учител по музика в ОУ „Райна
Княгиня“

2018-2019г.


2018-2019г.