Коледно състезание на ОУ „Райна Княгиня“


с благотворителна цел

декември, 2018г.

 

За поредна година ОУ „Райна Княгиня“ организира Коледно състезание за своите учениците.

Възпитаниците на училището имаха възможността да се състезават със своите ученици в „многобой“, включващ въпроси от различни науки - български език и литература, математика, история, география, биология, химия и други.

В състезанието се включиха ученици от II до VII клас.

Победители при второкласниците са Никол Илиева от IВ клас, заела първо място с максимален брой точки, последвана от Симеон Николов от IIА и Дарина Гьочева от IIГ, класирали се на второ място с равен брой точки. Трето място бе заето от Александра Кръстева IIА, Борислав Пръвчев IIА, Дарина Цветкова – II Б и Габриела Николова от IIГ, които също бяха с равен брой точки.

Първо мятсто при третокласниците зае Иляйда Илкнур Кадиш от IIIА, последвана от Димитър Димитров Станков – IIIГ, а трето място спечели Йоана Томова Сарийски от IIIГ клас.

При четвъртокласниците Ная Ивайлова Атаносовска от IV В се класира на първо място, Филип Чавдаров БозуковIVГ– на второ място и Поля Иванова Арабаджиева отIVA клас – на трето.

Поля Георгиева Комитова от VЕ клас спечели първо място при петокласниците, следвана от Анна Георгиева Чалъкова от VГ, заела второ място, а на трето място се класира Алисън Даниелова Славова от VБ клас.

В VI клас победител е Красимира Георгиева от VIA клас. Второ място спечели Христина Тодорова - VIА, а трето - Борислав Гьочев, също от VIА клас.

Най- висок брой точки про седмокласниците има Ива Ичевска от VIIA, второ място спечели Мария Лесенска – VIIГ, а трето място – Йоана Десиславова от VIIД клас.

Чрез благотворителното коледно състезание се събра сумата от 969 лева, които ще бъдат дарени за подпомагане на защитено жилище за лица с увреждания към Дирекция социално подпомагане, град Пловдив.

 

„10-те най-четени български книги“

Участие в кампания

10-те най-четени български книги

Ноемри, 2018г.

Специални благодарности за активно участие в кампанията „10-те най-четени български книги“ получиха учениците, учителите и директорът на ОУ „Райна Княгиня“.

Ученици на ОУ „Райна Княгиня“ от начален и прогимназиален курс  взеха участие в кампанията, петима бяха отличени.

Кампанията се организира за пръв път от Община Пловдив съвместно с Народна библиотека „Иван Вазов” и Регионалния инспекторат по образованието кампания за избор на 10-те най-четени книги от учениците в града.

Инициативата е част от „Общински план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2015 – 2016 година” на Община Пловдив и в съответствие с „Регионален план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2015 – 2016 година”.

Над 4 хиляди ученици от 33 училища имаха възможност да дадат своя вот за близо 400 български заглавия. Инициативата се проведе по повод Деня на будителите.

Предвидени бяха различни награди: томбола с бюлетините за гласуване, награда за най-интересна аргументация за любимата книги, награда за най-интересен отзив, качен във фейсбук страницата или изпратен на имейла на кампанията.

Награждаванетона участниците се проведе в конферентната зала на НБ „Иван Вазов“ на 08.11.2018г.

Учениците от 2е клас изпратиха 20 бюлетини, а останалите гласуваха електронно.

Виктор Николов от 2е клас и Мирела Пирянкова от 5 клас получиха специална награда за своето подробно изложено мнение за книга от български автор.

Весела Атанасова и Кристиана Маринова от 2е клас, и Василена Петрова от 4а клас  получиха награди от томболата.

Ръководител е Мария Петрова, учител в ОУ „Райна Княгиня“.


Кампания „Грамотни ли сме“?


Ноември, 2018г.

 

Седмокласници от ОУ „Райна Княгиня“ се включиха в тазгодишната кампания „Грамотни ли сме?“

Събитието се състоя на 09.11.2018 г. и е организирано от Община Пловдив, отдел „Образование“, съвместно с Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – Пловдив (ЦПЛР – ОДК).

Целта на кампанията е да се провери нивото на грамотност на участниците, свързана с компетентностите, които трябва да са придобили в обучението си по български език до съответния етап.

В кампанията се включиха 1523 ученици от 38 общински, държавни и частни училища от град Пловдив. Награждаването на най-добре представилите се участници в кампанията „Грамотни ли сме?“ се проведе на 07.12.2018 г. в сградата на Общински детски комплекс.

Сред най-добре изявилите се ученици на ОУ „Райна Княгиня“ са:

Гергана Георгиева – VIIБ, Ивет Попова – VIIБ, Рада Господинова – VIIГ и Нора Начкова от VIIA клас.

Ръководители са Мария Гаджева и Петя Динкова, учители по български език и литература в ОУ „Райна Княгиня“.

Общинско първенство по баскетбол


Декември, 2018г.

Отборът по баскетбол на ОУ „Райна Княгиня“ се класира на пето място в Общинското първенство по баскетбол, провело се 01.12.2018г.

В надпреварата взеха участие десет отбора. Организатор е Община Пловдив.

За училищния отбор се състезаваха Ясен Абаджиев от VII Б, Филип Янков - VIIВ, Светомир Коев – VII Д, Мартин Делчев – VII Д, Владимир Георгиев VII Д, Николай Цончев – VI Б, Христо Абаджиев – V В и Ивайло Кардашев от V В клас.

            Ръководител е Димитър Хорозов, учител по физическо възпитание и спорт в ОУ „Райна Княгиня“.


Конкурс за есе „Ботев и след него


Ноември, 2018г.

 

Поощрителна награда получи Виктория-Жак Шопова от 7в клас за участието си в конкурса за есе "Ботев и след него",

Конкурсът е организиран от община Пловдив - район Северен и е част от проекта „Дъга на творчеството“ на район „Северен“

На 29.11.2018 г. ученичката на ОУ „Райна Княгиня“бе наградена на тържествена церемония с грамота и предметна награда от кмета на район Северен инж.Ральо Ралев за есето си "Иван Вазов - един от будителите на България".

Целта на конкурса бе да се даде възможност на ученици от 7 до 12 клас да изразят своето отношение към значими фигури на българското литературно развитие и да се обогатяват културните послания между поколенията.

Ръководител е Мария Гаджева, учител в ОУ „Райна Княгиня“.