Вътрешни правила

Вътрешни правила

Контакти : Длъжностно лице по защита на личните данни в ОУ „Райна Княгиня“ – Светозара Светозарова Бъчварова-Бодурова

Тел: 032/95 71 74

Протоколи на Обществен съвет