Записване на ученици

Заявление по образец

Списък на учениците от 5 а клас

 

                      Име, презиме, фамилия             

    1                    Аделина   Ангелова   Владимирова                  

    2                    Александър   Иванов   Мишинков  

    3                    Амелия   Костадинова   Костадинова                

    4                    Атанас   Пламенов   Гюров            

    5                    Божидар   Найденов   Стойчев      

    6                    Васиана   Атанасова   Кочева        

    7                    Велина   Иванова   Митрова          

    8                    Виктор   Тончев   Иванов                

    9                    Виктория   Димчева   Димова         

    1                    Георги   Гиоргиев   Абуладзе         

  11                    Гергана   Георгиева   Атанасова   

  12                    Дебора   Даниелова   Делчева       

  13                    Евелин   Борисова   Манолова      

  14                    Ивайло   Димитров   Вангелов       

  15                    Ивет   Боянова   Петрова               

  16                    Илия   Иванов   Керемедчийски     

  17                    Йоан   Иванов   Козарев                 

  18                    Лилия   Виргинова   Кацарова        

  19                    Любомир   Владимиров   Георгиев

  20                    Петя   Маринова   Цветанова        

  21                    Рангел   Петков   Клинков               

  22                    Рина   Атанасова   Търева             

  23                    Стилиана   Кръстева   Клявкова    

  24                    Теодор   Тодоров   Сколопилов     

  25                    Янислав   Ламбринов   Топузлиев 

Списък на учениците от 5 б клас

                      Име, презиме, фамилия             

    1                    Александър   Георгиев   Делчев    

    2                    Алисън   Даниелова   Славова      

    3                    Ани   Красимир   Калчева               

    4                    Беломира   Красимирова   Колева 

    5                    Благовеста   Петева   Георгиева   

    6                    Виктор   Мануел   Енев                   

    7                    Галин   Костадинов   Янков            

    8                    Даниел   Торстен   Фишер              

    9                    Даяна   Красимирова   Александрова               

  10                    Деа   Георгиева   Делчева              

  11                    Елена   Петрова   Пандева            

  12                    Емма   Николаева   Терзиева         

  13                    Ива   Цачева   Найденова              

  14                    Иван   Костадинов   Джамбов         

  15                    Иван   Стелианов   Вангов             

  16                    Ивелин   Николаев   Джумерски     

  17                    Йоана   Петрова   Владимирова    

  18                    Кристияна   Рангелова   Видолова

  19                    Маргарита   Владимирова   Вълкова                

  20                    Мартин   Красимиров   Терзиев     

  21                    Никол   Йорданова   Александрова

  22                    Никола   Валентинов   Киров         

  23                    Норайр     Нурикян                         

  25                    Симеон   Георгиев   Пожарлиев     

  26                    Християна   Иванова   Златанова  

        27            Христофър   Стефанов   Кутрянов

Списък на учениците от 5 в клас

                      Име, презиме, фамилия             

    1                    Александър   Ангелов   Шахънски 

    2                    Бояна   Георгиева   Богданска       

    3                    Ванеса   Андреева   Трифонова    

    4                    Ванина   Атанасова   Георгиева    

    5                    Георги   Георгиев   Бекяров           

    6                    Георги   Георгиев   Димов              

    7                    Дария   Младенова   Топчиева      

    8                    Денис   Емилов   Кирилов               

    9                    Драгомира   Елкова   Назлева       

  10                    Емилия   Атанасова   Болгурова    

  11                    Ива   Димитрова   Петкова             

  12                    Ивайло   Красимиров   Кардашев  

  13                    Иван   Маринов   Табаков              

  14                    Ивона   Павлинова   Кръстанова   

  15                    Исмет   Неби   Ибиш                       

  16                    Йорданка   Николаева   Николова 

  17                    Лъчезара   Лъчезарова   Андонова                   

  18                    Магдалена   Димитрова   Костадинова             

  19                    Мартин   Димитров   Каравасилев 

  20                    Моника   Пламенова   Зайчева      

  21                    Николай   Цветанов   Чамов           

  22                    Николета   Миленова   Кунчева     

  23                    Петя   Иванова   Кушлева              

  24                    Христо   Петров   Абаджиев           

        25            Христо   Стоянов   Мавродиев     

Списък на учениците от 5 г клас

                      Име, презиме, фамилия             

    1                    Алберт   Ели   Б Кохен                    

    2                    Алейна-Мелис   Синан   Ракъб      

    3                    Александра   Александрова   Караманлиева   

    4                    Алис   Иванова   Петрова               

    5                    Анита   Лъчезарова   Данчева       

    6                    Анна   Георгиева   Чалъкова          

    7                    Бетина   Николаева   Колева         

    8                    Божидар   Катев   Данов                 

    9                    Валентина   Ремзи   Зекрие           

  10                    Веселин   Веселинов   Боянов       

  11                    Виктор   Тодоров   Павлов             

  12                    Владимир   Стефанов   Назлев      

  13                    Габриела   Иванова   Ненкова       

  14                    Димитрий   Стоянов   Костадинов  

  15                    Емили   Александър   Пиронска     

  16                    Емили   Емил   Велкова                  

  17                    Емилия   Росенова   Колева           

  18                    Ива   Ивова   Попова                      

  19                    Иван   Христов   Пампулов             

  20                    Красимир  Ангелов   Стоянов        

  21                    Леа   Маргаритова   Джарова        

  22                    Мартин   Розалинов   Ангелов       

  23                    Михаил   Андреев   Сейкел            

  24                    Николай   Иванов   Огорелчев       

  25                    Николай   Красимиров   Грозданов

  26                    Росица   Тодорова   Узунова

 

Списък на учениците от 5 д клас

                      Име, презиме, фамилия             

    1                    Александра   Калоянова   Костова

    2                    Александър   Димитров   Джумаков                   

    3                    Ангелин   Валентинов   Благоев    

    4                    Благовеста   Тодорова   Николова

    5                    Валентин   Иванов   Дачков           

    6                    Георги   Василев   Ромов               

    7                    Георги   Стоянов   Кобуров            

    8                    Даная   Тихомирова   Имреорова  

    9                    Дарина   Димчева   Даскалова       

  10                    Джулия   Ксавие   Фабр                  

  11                    Димитър   Митков   Митев              

  12                    Ема   Тодорова   Гатева                 

  13                    Иван   Запрянов   Колешев            

  14                    Иванджелина   Николаева   Николова              

  15                    Йоана   Димчева   Даскалова         

  16                    Къуен     Ванг                                 

  17                    Лъчезар   Минков   Михайлов        

  18                    Мирела   Николаева   Пирянкова   

  19                    Михаил   Василев   Райчев            

  20                    Павел   Георгиев   Гидиков             

  21                    Пресияна   Яворова   Коешинова  

  22                    Радостин   Георгиев   Иванов        

  23                    Силвия-Зара   Николаева   Измирова               

  24                    Христо   Христов   Ангелов            

  25                    Цветелина   Димитрова   Деликостадинова     

  26                    Ярослав   Юлиянов   Георгиев       

 

Списък на учениците от 5 e клас

                      Име, презиме, фамилия             

    1                    Адриан   Светлев   Бакалов           

    2                    Александър   Петров   Акълийски  

    3                    Алена   Анелиева   Янкова             

    4                    Антония   Станиславова   Томова 

    5                    Атанас   Динков   Порязов              

    6                    Василена   Запрянова   Цветкова  

    7                    Виктор   Николаев   Узунов            

    8                    Данаил   Руменов   Радев              

    9                    Димитър   Христов   Палев             

  10                    Елия   Станиславова   Стоянова   

  11                    Ивона   Иванова   Савекова           

  12                    Йоан   Петров   Кантарски              

  13                    Йордан   Георгиев   Петков            

  14                    Кристиян   Антониев   Рамълчанов

  15                    Лазар   Александров   Динков        

  16                    Никол   Петрова   Пергишева         

  17                    Пламена   Николаева   Николова   

  18                    Поля   Георгиева   Кабамитова      

  19                    Раймонда   Павлинова   Караджова                  

  20                    Румяна   Александрова   Танкова  

  21                    Сабрина     Бучи                             

  22                    Силвия   Костадинова   Иванова   

  23                    Симона   Иванова   Дочева            

  24                    Сияна   Кирилова   Лалова             

  25                    Стилиян   Ивелинов   Димитров     

  26                    Христина   Иванова   Пананова