Записване на ученици в 5 клас

Заявление по образец

През учебната 2017/2018 година в ОУ „Райна Княгиня“ могат да се запишат в пети клас 20 деца, завършили начален етап на основно образование, за допълване на съществуващите паралелките както следва:

 

V а – 4

V б – 4

V в – 4

V г – 4

V д – 4

 

График на дейностите: