График за прием на ученици от първи клас за 2021/2022г.

Разпределение на учениците по класове
ЗАПИСАНИ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

  

 1Адрияна Димитрова Апрахамова
2Александра Валентинова Буцева
3Александър Анастасов Васев
4Александър Ивайлов Панов
5Алекси Александров Гунчев
6Андрей Михаилов Гьошев
7Анелия Костадинова Сивакова
8Анн-Мишел Емануел Рьозелер
9Бела Мирославова Гамишева
10Берк Хайредин Чаушев
11Бистра Боянова Златанова
12Божидара Димитрова Златанска
13Божидара Райкова Георгиева
14Борис Павлов Дженев
15Борислав Грозев Иванов
16Ванеса Артемова Савйовска
17Ванеса Галинова Панайотова
18Ванеса Стефанова Кутрянова
19Васил Галинов Лазаров
20Велизар Николаев Дургов
21Виктор Огнянов Звездов
22Виктория Валериева Гуйгова
23Виктория Димитрова Грабчева
24Виктория Стоянова Иванова
25Виктория Цвяткова Маринова
26Виктория Чавдарова Симеонова
27Владислав Георгиев Панайотов
28Вяра Николаева Гълъбова
29Габриела Георгиева Кукова
30Гергана Георгиева Цветкова
31Гергана Христова Ватева
32Данаил Веселинов Загорски
33Данаил Красимиров Терзиев
34Даниел Атанасов Димитров
35Данислава Примова
36Дара Христова Палева
37Дария Стефанова Драганова
38Деница Делянова Налджиева
39Димана Троянова Троева
40Димитър Каменов Колев
41Динко Димитров Динев
42Елена Георгиева Янева
43Елица Тихомирова Даскалова
44Ема Боянова Маринска
45Емануил Гунчев
46Емир Икбал Кадиш
47Емма Пламенова Ангелова
48Жуйцинг Джан
49Зара Илиева Ставрева
50Зоя Стефанова Кътева
51Ива Георгиева Рашева
52Ивайла Петкова Ботева
53Иван Иванов Берберов
54ИВЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ ЙОНЧЕВ
55Ивелин Антонов Галунски
56Ивелина Огнянова Велчева
57Иво Русланов Йорданов
58Ивон Иванова Узунова
59Йоана Чавдарова Чепишева
60Калоян Ангелов Гърнев
61Калоян Владимиров Стоянов
62Калоян Троянов Троев
63Катерина Димитрова Марева
64Катрин Георгиева Рашева
65Клер-Демна Латен
66Константин Пламенов Коларов
67Корай Баръш Юмер
68Красимир Янков Тричков
69Кремена Делянова Димитрова
70Кристиан Викторов Петков
71Кристиян Николаев Николов
72Лариса Йорданова Еленова
73Лъчезар Георгиев Берберов
74Магдалена Николаева Ангелова
75Мануела Пламенова Минкова
76Марая Иванова Русинова
77Мариана Павлова Илиева
78Марин Василев Георгиев
79Маринела Кръстева Клявкова
80Мария Узунова
81Мария Илкова Костова
82Мартин Александров Александров
83Мартин Георгиев Дешев
84Масимо Генади Андреев
85Мая Тодорова Ангелова
86Мила Милкова Якубова
87Мина Илиева Кътова
88Мирела Росенова Павлова
89Нели Лазарова Вълкова
90Никол Александрова Балева
91Никол Валериева Даидова
92Никол Иванова Банкова
93Никол Иванова Гендузова
94Никол Тодорова Тодорова
95Никола Константинов Божиков
96Никола Любомиров Ламбрев
97Николай Чавдаров Манчев
98Ради Александров Аврамов
99Радослав Емилов Гарчев
100Радост Стоянова Мавродиева
101Рая Василева Цветанова
102Рая Кирилова Янакиева
103Симона Филип Доминова
104Станислав Красимиров Джоголанов
105Стилиян Георгиев Бушев
106Стиляна Ангелова Джаферова
107Тервел Христов Кирков
108Тихомир Боян Димитриевич
109Тодор Здравков Цанев
110

Христина Трайкова


 Организация по записване в първи клас

Уважаеми родители,

Записването на класираните ученици за първи клас ще се извърши по график съгласно Наредба на ОбС Пловдив за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив, както следва:

  • Първо класиране  от 03.06. до 09.06.2020г.

 

  • Второ класиране  от 17.06. до 19.06.2020г.

 

  • Трето класиране  от 30.06. до 02.07.2020г.

 

Задължителни документи при записване :

  • попълнено заявление за записване по образец (Приложение № 3), което се генерира от системата за прием;
  • копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;
  • личната карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване при поискване;
  • удостоверение за завършена подготвителна група (ПГ) или декларация, че детето не е посещавало ПГ (за върналите се от чужбина деца);

 

Заявления се приемат от 08:30ч. – 16:30ч. в каб.11, каб.12, каб.13, първи етаж .

 

При записване се спазват противоепидемичните мерки - задължително носене на маска и спазване на дистанция 1,5м .

 

Мария Гайдарова

Директор на ОУ „Райна Княгиня“

График за прием на ученици от първи клас

План прием за учебната 2020/2021г

Организация за електронно подаване на документи първи клас

Прием в първи клас за 2020/2021 година

 Електронен прием на учениците в първи клас

НАРЕДБА на ОбС Пловдив за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив

Приета с Решение № 540, взето с Протокол № 22 от 22.12.2016 г., изм. и доп. с Решение № 38, взето с Протокол № 3 от 15.02.2018 г., изм. и доп. с Решение № 80, взето с Протокол № 5 от 13.03.2019 г., изм. и доп. с Решение № 29, взето с Протокол № 4 от 27.02.2020 г.


РЕГИСТРИРАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЦЕНТРАЛИЗИРАНО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Децата, кандидатстващи за прием в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив, се регистрират в електронната система.

Родителите (настойниците) подават заявление за участие в централизирано класиране по образец (Приложение № 1) по електронен път (онлайн)

Всяко дете има право на една регистрация в системата .

По-ранната дата на подаване на заявление не дава предимство при класирането.

Родителите (настойниците) имат право да посочат до 5 желания (училища) в заявлението си за участие в централизирано класиране за прием. За училищата, които имат сгради с различни адреси и определят прием за отделните сгради, всеки адрес е отделно желание.За всяко от желанията се използва само един от адресите – постоянен или настоящ, който е по-благоприятен за детето.

Родителите имат възможност да преподреждат желанията си и да посочват нови желания, съобразно обявените свободни места, преди всяко от класиранията.

Кандидатстването на деца за предстояща учебна година се осъществява в срокове, определени от графика на дейностите.

Необходими документи:

Приложение 1 -  заявление за  участие в централизирано класиране

Приложение 2   -  критерии за подбор

Приложение 3   -  заявление за записване

Приложение 4   -  скица на района на ОУ "Райна Княгиня"