ЗАПИСАНИ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ


2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Адрияна Димитрова Апрахамова

Александра Валентинова Буцева

Александър Анастасов Васев

Александър Ивайлов Панов

Алекси Александров Гунчев

Андрей Михаилов Гьошев

Анелия Костадинова Сивакова

Анн-Мишел Емануел Рьозелер

Берк Хайредин Чаушев

Бистра Боянова Златанова

Божидара Димитрова Златанска

Божидара Райкова Георгиева

Борис Павлов Дженев

Борислав Грозев Иванов

Ванеса Артемова Савйовска

Ванеса Галинова Панайотова

Ванеса Стефанова Кутрянова

Васил Галинов Лазаров

Велизар Николаев Дургов

Виктория Валериева Гуйгова

Виктория Димитрова Грабчева

Виктория Стоянова Иванова

Виктория Цвяткова Маринова

Виктория Чавдарова Симеонова

Владислав Георгиев Панайотов

Вяра Николаева Гълъбова

Габриела Георгиева Кукова

Гергана Георгиева Цветкова

Гергана Христова Ватева

Данаил Веселинов Загорски

Данаил Красимиров Терзиев

Даниел Атанасов Димитров

Данислава Примова

Дара Христова Палева

Дария Стефанова Драганова

Деница Делянова Налджиева

Димана Троянова Троева

Димитър Каменов Колев

Динко Димитров Динев

Елена Георгиева Янева

Елица Тихомирова Даскалова

Ема Боянова Маринска

Емануил Гунчев

Емир Икбал Кадиш

Емма Пламенова Ангелова

Жуйцинг Джан

Зара Илиева Ставрева

Зоя Стефанова Кътева

Ива Георгиева Рашева

Ивайла Петкова Ботева

Иван Иванов Берберов

Ивелин Александров Йончев

Ивелин Антонов Галунски

Ивелина Огнянова Велчева

Иво Русланов Йорданов

Ивон Иванова Узунова

Йоана Чавдарова Чепишева

Калоян Ангелов Гърнев

Калоян Владимиров Стоянов

Калоян Троянов Троев

Катерина Димитрова Марева

Катрин Георгиева Рашева

Клер-Демна Латен

Константин Пламенов Коларов

Корай Баръш Юмер

Красимир Янков Тричков

Кремена Делянова Димитрова

Кристиан Викторов Петков

Кристиян Николаев Николов

Лариса Йорданова Еленова

Лъчезар Георгиев Берберов

Магдалена Николаева Ангелова

Мануела Пламенова Минкова

Марая Иванова Русинова

Мариана Павлова Илиева

Марин Василев Георгиев

Маринела Кръстева Клявкова

Мария Узунова

Мария Илкова Костова

Мартин Александров Александров

Мартин Георгиев Дешев

Масимо Генади Андреев

Мая Тодорова Ангелова

Мила Милкова Якубова

Мина Илиева Кътова

Мирела Росенова Павлова

Нели Лазарова Вълкова

Никол Александрова Балева

Никол Валериева Даидова

Никол Иванова Банкова

Никол Иванова Гендузова

Никол Тодорова Тодорова

Никола Константинов Божиков

Никола Любомиров Ламбрев

Николай Чавдаров Манчев

Ради Александров Аврамов

Радослав Емилов Гарчев

Радост Стоянова Мавродиева

Рая Василева Цветанова

Рая Кирилова Янакиева

Симона Филип Доминова

Станислав Красимиров Джоголанов

Стилиян Георгиев Бушев

Стиляна Ангелова Джаферова

Тервел Христов Кирков

Тихомир Боян Димитриевич

Тодор Здравков Цанев

Христина Трайкова

Организация по записване в първи клас

Уважаеми родители,

Записването на класираните ученици за първи клас ще се извърши по график съгласно Наредба на ОбС Пловдив за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив, както следва:

  • Първо класиране  от 03.06. до 09.06.2020г.

 

  • Второ класиране  от 17.06. до 19.06.2020г.

 

  • Трето класиране  от 30.06. до 02.07.2020г.

 

Задължителни документи при записване :

  • попълнено заявление за записване по образец (Приложение № 3), което се генерира от системата за прием;
  • копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;
  • личната карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване при поискване;
  • удостоверение за завършена подготвителна група (ПГ) или декларация, че детето не е посещавало ПГ (за върналите се от чужбина деца);

 

Заявления се приемат от 08:30ч. – 16:30ч. в каб.11, каб.12, каб.13, първи етаж .

 

При записване се спазват противоепидемичните мерки - задължително носене на маска и спазване на дистанция 1,5м .

 

Мария Гайдарова

Директор на ОУ „Райна Княгиня“

График за прием на ученици от първи клас

План прием за учебната 2020/2021г

Организация за електронно подаване на документи първи клас

Прием в първи клас за 2020/2021 година

 Електронен прием на учениците в първи клас

НАРЕДБА на ОбС Пловдив за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив

Приета с Решение № 540, взето с Протокол № 22 от 22.12.2016 г., изм. и доп. с Решение № 38, взето с Протокол № 3 от 15.02.2018 г., изм. и доп. с Решение № 80, взето с Протокол № 5 от 13.03.2019 г., изм. и доп. с Решение № 29, взето с Протокол № 4 от 27.02.2020 г.


РЕГИСТРИРАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЦЕНТРАЛИЗИРАНО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Децата, кандидатстващи за прием в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив, се регистрират в електронната система.

Родителите (настойниците) подават заявление за участие в централизирано класиране по образец (Приложение № 1) по електронен път (онлайн)

Всяко дете има право на една регистрация в системата .

По-ранната дата на подаване на заявление не дава предимство при класирането.

Родителите (настойниците) имат право да посочат до 5 желания (училища) в заявлението си за участие в централизирано класиране за прием. За училищата, които имат сгради с различни адреси и определят прием за отделните сгради, всеки адрес е отделно желание.За всяко от желанията се използва само един от адресите – постоянен или настоящ, който е по-благоприятен за детето.

Родителите имат възможност да преподреждат желанията си и да посочват нови желания, съобразно обявените свободни места, преди всяко от класиранията.

Кандидатстването на деца за предстояща учебна година се осъществява в срокове, определени от графика на дейностите.

Необходими документи:

Приложение 1 -  заявление за  участие в централизирано класиране

Приложение 2   -  критерии за подбор

Приложение 3   -  заявление за записване

Приложение 4   -  скица на района на ОУ "Райна Княгиня"