СЪОБЩЕНИЕ

Списъци с разпределение на новоприетите ученици по класове за учебната 2019/2020 г., ще бъдат поместени в сайта на ОУ "Райна Княгиня" в началото на м. септември 2019г. 

Родителска среща за I клас


Списък на класираните ученици I клас за учебната 2019/2020 годинаГрафик за приемане на ученици в първи клас

Прием в първи клас за 2019/2020 година

 Електронен прием на учениците в първи клас

Приемът на учениците в първи клас за учебната 2019/2020 година ще е по електронен път, съгласно приетата с Решение №540, взето с Протокол №22 от 22.12.2016 г., изм. и доп. с Решение №38, взето с Протокол №3 от 15.02.2018г. на Общински съвет – Пловдив.

  НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ (от сайта на Общински съвет-Пловдив)

За информация на родителите - по предварителни прогнози кандидатстването по електронен път ще е през месец май, а първото класиране - в началото на месец юни.
Необходими документи:

Приложение 1   -  заявление за  участие в централизирано класиране

Приложение 2   -  критерии за подбор

Приложение 3   -  заявление за записване

Приложение 4   -  скица на района на ОУ "Райна Княгиня"