Класно ръководство

ОУ "Райна Княгиня"


Име Клас
Марияна Николова I а
Нина Николова I б
Славка Джурджева I в
Катя Дардова I г
Мария Петрова I д
Ивета Гавраилова II a
Нели Гешева II б
Дафинка Гарова II в
Мария Кирилова II г
Гергана Георгиева II д
Божанка Панайотова III а
Десислава Манева III б
Весислава Милева III в
Мина Адърова III г
Радостина Петрова III д
Марияна Кувенджиева IV а
Стела Чалмова IV б
Мая Добчева IV в
Ева Васева IV г
Емилия Николова IV д
Мариана Шаламанова V а
Елена Костадинова V б
Мария Кирева V в
Димитринка Трендафилова V г
Красимира Чеканова V д
Елена Бъчварова V е
Диана Георгиева VI а
Мария Петрова VI б
Мая Йорданова VI в
Дияна Гатева VI г
Зоя Стефанова VI д
Мария Троева VII a
Петя Динкова VII б
Милена Борикова VII в
Анна Панчева VII г
Елеонора Стоева VII д
Лучка Гьочева VII е
Ева Милева ЦОУД Iклас
Пенка Чакандракова ЦОУД-I клас
Галя Кирова ЦОУД I клас
Елена Димитрова ЦОУД I клас
Райна Страхинова ЦОУД-II клас
Софка Комитова ЦОУД-II клас
Мария Дафинова ЦОУД-II клас
Савелина Лъскова ЦОУД-III клас
Валя Гатева ЦОУД- III клас
Яна Янкова ЦОУД-III клас
Мариана Мукарева ЦОУД-IV клас
Любка Козарска ЦОУД - IV клас