Класно ръководство

ОУ "Райна Княгиня"


Име Клас
Божанка Панайотова I a
Десислава Манева I б
Весислава Милева I в
Тинка Тодоранова I г
Радостина Петрова I д
Марияна Кувенджиева II а
Стела Чалмова II б
Мая Добчева II в
Евелина Васева II г
Емилия Николова II д
Венета Дагова III а
Савелина Лъскова III б
Славка Джурджева III в
Валя Гатева III г
Катя Дардова III д
Мария Петрова III е
Людмила Доникян IV а
Нели Гешева IV б
Дафинка Гарова IV в
Мария Кирилова IV г
Гергана Георгиева IV д
Илияна Вълкова V а
Петя Динкова V б
Милена Стоянова V в
Цветана Коджейкова V г
Калина Синджирлиева V д
Лучка Гьочева V е
Мариана Шаламанова VI а
Елена Костадинова VI б
Красимира Чеканова VI в
Мария Скобарова VI г
Мария Кирева VI д
Дияна Георгиева VII а
Димитринка Трендафилова VII б
Елеонора Стоева VII в
Зоя Стефанова VII г
Диана Гатева VII д
Стоянка Анева VII e
Райна Страхинова ЦДО Iклас
Любка Козарска ЦДО-I клас
Ивета Гавраилова ЦДО I клас
Галя Борисова ЦДО I клас
Марияна Николова ЦДО-II клас
Софка Комитова ЦДО-II клас
Фиданка Анчева ЦДО-II клас
Магдалена Велинова ЦДО- III клас
Катя Попова ЦДО-III клас
Пенка Чакандракова ПИГ-III клас
Елена Ролева ЦДО-IV клас
Сабина Вълчинова ЦДО - IV клас