Видеозала

Видеозалата разполага с 80 места, мултимедия, интерактивна дъска, многобройни образователни видеофилми и озвучаване

Библиотечно-информационен център

Богата библиотека, с интернет връзка

Компютърна зала

Училището разполага с две компютърни зали,мултимедии и лаптопи

Училището разполага с три физкултурни салона, фитнес зала и спортна площадка с фитнес уреди на открито

Училищен стол

Училището разполага с просторен стол, където се предлага топла храна

Училището разполага с 16 кабинета и 17 класни стаи.