Родителска среща за VII клас

На 16.05.2019г. ще се проведе родителска среща за VII клас от 18 часа.