Пловдив с най-много 7-класници на националния кръг на олимпиадата по български

      Пловдив се оказа с най-много допуснати 7-класници до националния кръг на олимпиадата по български език и литература. От областната комисия са били предложени 13 засекретени писмени работи, но от тях са допуснати 7. С най-висок резултат от 97 точки е Мария Лесенска от ОУ „Райна Княгиня”. С по 95 точки са Виктор Костов от НУМТИ, Георги Тетимов от ОУ „Ал. Константинов” и Радост Железарова от Математическата гимназия. 93 точки е получила Антония Мазникова от ОУ „Княз Александър I”, а 91 – Росен Разпопов от МГ. С половин точка по-малко е Иван Параскевов, също от МГ. Решението е взето след арбитраж от членовете на националната комисия за олимпиадата. Шестима са недопуснатите.