ОБЯВА

На основание чл. 98, ал.1 и ал. 2 от НРПУРОИ,

ОУ “РАЙНА КНЯГИНЯ”, НАХОДЯЩО СЕ В ГР. ПЛОВДИВ, РАЙОН “СЕВЕРЕН”, УЛ. “ПОЛК. САВА МУТКУРОВ” № 40

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЛЕДНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

 

ОБЕКТ/ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА

Площ,

кв.м.

Начална

мес. цена

Депозитна

вноска за участие

1. Стоматологичен кабинет към ОУ “Райна Княгиня”, ул. “Полк. Сава Муткуров” № 40, гр. Пловдив, район „Северен”

21 кв.м.

81,90лв.

8,19 лв.

2. Срок за наемане на обекта –3 /три/ години, считано от датата на сключване на договора за наем. Внасянето на депозита за участие в конкурса се извършва до 16.00 часа на 25.06.2018 г. вкл. по следната банкова сметка на името на ОУ „Райна Княгиня”:BG 34 IORT 7375 3102 0096 00, BIC:IORTBGSF, Банка: ТБ ИНВЕСТБАНК. Цената на конкурсните книжа е 50 лева с вкл. ДДС /невъзвращаеми/. Таксата на конкурсните книжа се внася по следната банкова сметка на името на ОУ „Райна Княгиня”: BG 34 IORT 7375 3102 0096 00, BIC:IORTBGSF, Банка: ТБ ИНВЕСТБАНК, клон Пловдив.

Получаването на конкурсните книжа и подаването на предложенията/офертите става в касата/канцеларията на ОУ “Райна Княгиня”, гр. Пловдив, район “Северен”, ул. “Полк. Сава Муткуров” № 40 до 16.00 ч. на 25.06.2018 г. срещу документ за платена такса.

Конкурсът ще се проведе на 26.06.2018 г. /двадесет и шести юни две хиляди и осемнадесета година/, от 14,00 часа в учителската стая на ОУ “Райна Княгиня”, гр. Пловдив, район “Северен”, ул. “Полк. Сава Муткуров” № 40.

Оглед на обекта се провежда след предварителна заявка на тел.: 032/957 174; 032/953 055

 

Четенето и ученето - все по-интересно за учениците от ОУ „Райна Княгиня“.

Иновативен начин за привличане на вниманието на децата към книгите са измислили от ръководството на учебното заведение като на мястото на старите шкафчета в коридора на 3-я етаж са направили напълно нови кътове за четене. За удобство има дори възглавници, а на рафтове са сложени различни сборници с разкази, приказки, енциклопедии и т.н.

ОУ „Райна Княгиня" е инициатор и участник в съвместния проект „Иновативни училища" на Община Пловдив и фондация Световен образователен форум България и е официално признато от МОН за иновативно заради успехът му по внедряване на работа в екип във всички часове във всички класове от 1 до 7 клас.

„Надяваме се по тази начин да стимулираме децата да четат повече книги, да провокираме тяхната креативност, да развием техните меки умения към общуване и социализация“, заяви директорът на Мария Гайдарова. „Това е място, където те по-лесно ще могат да се докоснат до ценностите и до мъдростта на книгите“, уточни тя.

„През последните години в училище „Райна Княгиня“ се вижда много голяма промяна и тя се дължи на всички Вас. „Иновативни училища“ са една от първите мащабни програми, която започнахме преди години. Понякога дори реорганизацията на класните стаи и коридорите прави образованието по-интересно и по-достъпно“, сподели заместник-кметът Стефан Стоянов. Той акцентира на факта, че Община Пловдив се стреми непрекъснато да помага на училищата, когато става въпрос за иновации в учебния процес.

На кътовете за четене освен книги има и цитати на известни личности и снимки на места от България, които са част от световното културно-историческо наследство на ЮНЕСКО, а Пловдив е представен с Етнографския музей.

ОУ „Райна Княгиня“ е първото пловдивско училище, което смени средата на класните стаи и ориентира учениците за работа в екип. То разполага с напълно обновена материална база, а средата е реорганизирана, като чиновете са подредени не в редици, а на групи, освен уроците децата учат как да правят презентации и да защитават това, което са направили.

„По този начин учениците работят заедно, равнопоставени са, играят. Мотивацията им е по-голяма, тъй като под формата на игри, успяват да усвоят необходимите знания, а и агресията е намаля“, заключи директорът Мария Гайдарова.

Пътуваща къща с книги спря в ОУ „Райна Княгиня“


Пътуващата къща с книгите, създадени от участниците в Националния eTwinning проект „Родна стряха“, пристигна в Пловдив. Тя дойде от Свищов и най-напред спря в ОУ „Райна Княгиня“, след което ще посети и малчуганите от група „Ариел“ на  ДГ „Чучулига“.

Като участници в проекта учениците от „Райна Княгиня“ изпратили своята пътуваща книга след инициативата „Традициите, които трябва да съхраним в рода“, в която се включили и бабите на децата. В нея са събрани извадки от училищните проекти „Моето родно селище в миналото и днес“, „Полезните билки за деца“, „Интервю с баба“. От началото на учебната година децата приели предизвикателството да събират стари традиционни рецепти, да изследват образите на бабата и дядото в българските народни приказки.

“Създадената бе и електронна книга, направена като лапбук  3D. Там откриваме задачи за четене с разбиране, рисунки, рецепти, мисли за рода и семейството, снимки на празници, стихотворението „Родна стряха“ и думи за автора – Ран Босилек”, обяснява преподавателят и Мария Петрова, която е ръководител на проекта.

След Пловдив пътуващата книга заминава за Асеновград, ще мине през Враца, Белене, Плевен, Разград, Левски и ще се върне обратно в Свищов.

Семинар с Фондация „Smarty kids” относно безопасността в интернет,

През месец февруари в ОУ „Райна Княгиня“ започна провеждането на семинари на тема „Безопасност в интернет“.

Обучението е водено от основателите на Фондация SmartyKids, Иван Станчев и Георги Балабанов. Първата среща с учениците на ОУ „Райна Княгиня“ бе на 20-ти февруари. Срещите се водят ежеседмично и в тях до този момент са участвали ученици от IV, V, VI,VI и VII клас.

Диалогът, осъществен с децата, бе с цел изграждане на технологична грамотност и култура при използване на съвременните технологии и социални мрежи. Специалистите обърнаха внимание и на погрешното отношение към технологиите, което прави от децата зависими консуматори вместо творци на дигитално съдържание и продукти.

Очакват се следващи срещи с фондацията, на които темата за безопасността в интернет да бъде представена и на други ученици на ОУ „Райна Княгиня“.

С впечатляваща изложба и авторски стихове честваха Световния ден на водата в “Северен”

  

    Мащабна проява по случай 22 март - Световен ден на водата - се проведе вчера в ОУ „Райна Княгиня”. Фоайето на учебното заведение стана територия на подготвените и презентирани от учениците материали, чийто главен герой бе водата – нейното опазване и балансирано разходване. Тясно се оказа пространство за многобройните желаещи да видят резултата от труда на възпитаниците на училището.

     Директорът на институцията г-жа М. Гайдарова посрещна кмета на района инж. Ральо Ралев, заместик-кмета Л.Кътова, гл. експерт „Образование” Н.Нончева, гл. инспектор „Екология и чистота” Е.Андреева, както и г-жа Т.Цанкова, ст.експерт в РУО на МОН. М.Гайдарова увери своите гости, че има какво да видят и да научат от малките стопани на училището. Многобройни групи ученици от всички класове на училището започнаха да се трупат с интерес около експонираните продукти. Заслуга за впечатляващата с обема и качеството на материалите си изложба имат ръководителите на трите проекта, осъществявани по „Твоят час”: „Природата около нас”, „Екология” и „Изобразително изкуство”.

     Към таблата,  макетите, рисунките, изготвени в процеса на работа по тези проекти,  бяха добавени и интересните материали, направени ръчно от всички ученици от петите класове в часовете по „Човек и природа”. С гордост г-жа М. Тенева, учител по „Биология и опазване на околната среда”, представи красивите разпределители за книги, на които учениците бяха изписали послания как да се пести най-ценният природен дар – водата. Изключителен интерес предизвикаха  сътворените стихотворения и приказки на тема „Капчица вода”, част от които прозвучаха в изпълнение на техните автори. Авторите на проектите с удоволствие характеризираха своя продукт и не криеха голямата удовлетвореност от свършената работа. Посланието на впечатляващата проява бе хората така да управляват природните ресурси, че кръговратът на водата винаги да остава балансиран, а опасните климатични промени да бъдат преодолявани със силата на знанието и действената грижа на поколенията.

      Инж. Ралев изрази удовлетвореността си, че е станал свидетел на толкова смислена и богата на послания изложба. Той сърдечно поздрави учениците и техните учители за впечатляващата работа, която са извършили, и им пожела да продължават да търсят поле за изява на своя познавателен и творчески потенциал