Официално закриване на учебната 2017-2018 година


18 юни, 2018г.
Завършането на учебната 2017/2018 година бе отбелязано с празнична програма, която бе в тон с доброто настроение, породено от високите успехи и постигантите резултати на ученици и учители през изминалата година.
 Събитието включваше богата програма, която започна с ролева игра, подготвена от седмокласници. Последва музикален поздрав към ученици, учители и родители отправен от  вокална група „Детски мечти“. Учениците изпълниха песента „Междучасие“. Децата от Vд клас, изпяха песента „Приятели“. Шестокласници драматизираха пиесата „Многострадална Геновева“, по мотиви от романа „Под игото“ на Иван Вазов.Най-тържественият и емоционален момент настъпи, когато заместник-директорът на училището – Жореса Манолова изрази заслужената ни гордост от отличните постижения на учениците през годината и високите резултати на Националното външно оценяване.
ОУ„Райна Княгиня“ е на III място в класацията на училищата в област Пловдив на Националното външно оценяване в VII клас, а четвъртокласниците - на V място по математика и VII място в общата класация в областта.
Жореса Манолова отправи своите поздравления към ученици и учители за многобройните награди и успешното представяне на международни, национални и регионални конкурси, олимпиади, състезания и спортни прояви. Тя връчи грамоти за успех на 32-ма ученици, представили се блестящо през тази учебна година и пожела нови отличия и високи постижения занапред.
По подготовката на празничната програма за закриване на учебната година работиха Димитринка Трендафилова, Мария Троева и Мария Кирева, учители в ОУ „Райна Княгиня


Откриване на учебната година

    Учебната година ще бъде официално открита на 17.09.2018г. в 09.00 часа. Учениците следва да се явят в 08.30 часа в двора на училището.

Родителска среща

Родителските срещи за учениците от 2-7 клас ще бъдат проведени по график, който ще бъде публикуван на сайта на училището след откриване на учебната година.

Резултати от НВО област Пловдив - 2017/2018 учебна година

     ОУ"Райна Княгиня" е на III място в класацията на училищата от област Пловдив на Националното външно оценяване VII клас .

                    Учениците от IV клас са на V място по математика в област Пловдив и на VIII място в общата класация.