Коледно състезание на ОУ „Райна Княгиня“


с благотворителна цел

декември, 2018г.

 

За поредна година ОУ „Райна Княгиня“ организира Коледно състезание за своите учениците.

Възпитаниците на училището имаха възможността да се състезават със своите ученици в „многобой“, включващ въпроси от различни науки - български език и литература, математика, история, география, биология, химия и други.

В състезанието се включиха ученици от II до VII клас.

Победители при второкласниците са Никол Илиева от IВ клас, заела първо място с максимален брой точки, последвана от Симеон Николов от IIА и Дарина Гьочева от IIГ, класирали се на второ място с равен брой точки. Трето място бе заето от Александра Кръстева IIА, Борислав Пръвчев IIА, Дарина Цветкова – II Б и Габриела Николова от IIГ, които също бяха с равен брой точки.

Първо мятсто при третокласниците зае Иляйда Илкнур Кадиш от IIIА, последвана от Димитър Димитров Станков – IIIГ, а трето място спечели Йоана Томова Сарийски от IIIГ клас.

При четвъртокласниците Ная Ивайлова Атаносовска от IV В се класира на първо място, Филип Чавдаров БозуковIVГ– на второ място и Поля Иванова Арабаджиева отIVA клас – на трето.

Поля Георгиева Комитова от VЕ клас спечели първо място при петокласниците, следвана от Анна Георгиева Чалъкова от VГ, заела второ място, а на трето място се класира Алисън Даниелова Славова от VБ клас.

В VI клас победител е Красимира Георгиева от VIA клас. Второ място спечели Христина Тодорова - VIА, а трето - Борислав Гьочев, също от VIА клас.

Най- висок брой точки про седмокласниците има Ива Ичевска от VIIA, второ място спечели Мария Лесенска – VIIГ, а трето място – Йоана Десиславова от VIIД клас.

Чрез благотворителното коледно състезание се събра сумата от 969 лева, които ще бъдат дарени за подпомагане на защитено жилище за лица с увреждания към Дирекция социално подпомагане, град Пловдив.

 

Годишна конференция на Европейската асоциация на училищните директори

Годишна конференция на Европейската асоциация

на училищните директори

Талин, октомври, 2018г.

Българска делегация, водена от председателя на „Световен образователен форум -България” и директор на ОУ „Райна Княгиня” Мария Гайдарова, взе участие в годишната конференция на Европейската асоциация на училищните директори, провела се в столицата на Естония –  Талин 17-19.10.2018г. Жореса Манолова, зам.-директор на училището също бе част от българските представители, участвали в конференцията.

Естонската образователна система е една от най-добрите в света. Тази международна среща даде възможност за обмен на добри практики, генериране на идеи и осъществяване на контакти с организации и директори.

В рамките на три дни група от десет директори от Пловдив, София, Варна, Банско, Ботевград и Челопеч  се включи в програмата на форума за иновации в образованието, на който присъстваха над 700 училищни лидери от всички страни на Европейския съюз.

Сред лекторите, участвали в конференцията се отличихаЕйвън МакИнтош, автор и основател на NoTosh,  зам.-председателят на Европейската комисия за единния цифров пазар, бивш премиер на Естония - Андрос Ансип,   Чарлз Лийдбийтър – експерт по иновации и образование и  автор на няколко от най-продаваните книги за иновациите и образованието, Линда Лукас, програмист и автор на Hello Ruby, Флориан Хофман, основател и президент на училище за обучение и др. Презентациите на лекторите фокусираха вниманието върху иновациите в образователния процес, използването ва технологиите в училище, анализирането на информацията от децата, роботизацията.

Българската делегация посети няколко училища в Естония и има възможност да се запознае отблизо с организацията на средата и методите на преподаване в европейската столица и в други естонски градове.

    Директорите бяха впечатлени от умението на децата да боравят свободно със съвременни информационни технологии от най-ранна училищна възраст, да презентират себе си и своите умения и знания. В посетените часове се запознаха с прилагането на проектно базираното обучение, в което се включват учителите по различни предмети. Така децата се учат не толкова да възпроизвеждат факти, а да работят творчески, да умеят да правят междупредметни връзки.

Тази международна конференция позволи на представителите на българските училища да очертаят още по-ясно, конкретно и целенасочено посоките, в които трябва да върви съвременното образование. Благодарение на този опит ще можем да осигурим на нашите деца още по-качествено образование и да им дадем възможноста да изградят себе си като личности, притежаващи умения, критично мислене, мотивация и самочуствие; ще им помогнем да се чувстват конкурентноспособни, можещи и успешни.

Следващата конференция на Европейската асоциация на училищни директори ще бъде през 2020г в Кипър, а „Световен образователен форум” ще стимулира добрите практики и развитие на българските училища и чрез други инициативи. Първата предстояща е Майсторски клас ”Иновации в класната стая”, която ще се проведе в Пловдив на 14.11.2018г. с участието на експерти от Финландия, Белгия и Холандия. Организатор на събитието е Мария Гайдарова, директор на ОУ „Райна Княгиня“, град Пловдив.


Майсторски клас „Иновации в класната стая“


Октомври, 2018г.

Екип от ръководството и педагогическия колектив на ОУ „Райна Княгиня“ гр. Пловдивсе включи в майсторски клас „Иновации в класната стая“, проведен на 14.11.2018г. в гр. Пловдив.

Експерти от Финландия, Холандия и Белгия представиха добри практики на четвъртата годишна инициатива на фондация „Световен образователен форум България” - майсторски клас „Иновации в класната стая“. Събитието бе oрганизирано от фондация „Световен образователен форум България“, Община Пловдив, СБУ, ПУ „Паисий Хилендарски“, със съдействието на РУО Пловдив и МОН.

Майсторският клас „Иновации  в класната стая“ бе официално открит от Мария Гайдарова, председател на фондация „Световен образователен форум България“ и  директор на ОУ „Райна Княгиня“ – Пловдив, Тон Дайф – президент на Световен образователен форум,  Деница Сачева – заместник-министър на образованието и науката, д.ик.н.Янка Такева, СБУ  и от Стефан Стоянов –  заместник-кмет “Oбразование, бизнес развитие, европейски политики и международно сътрудничество”, гр. Пловдив.

       

В майсторския клас и тази година се включиха представители на МОН, на РУО и общини, на образователни институции от 50 населени места в България. Над 220 директори и педагогически специалисти от детски градини и училища в цялата страна споделиха своя опит, говориха за иновациите в класната стая и  влиянието им на качеството на обучение, за облачните технологии и електронни платформи, и това как заедно с иновативните методи на преподаване променят средата и мотивацията на учениците.

Ключови лектори бяха Тон Дайф – президент на Световен образователен форум и експрезидент на Европейската асоциация на училищни директори,  членът на борда на Националната асоциация на училищните лидери в Белгия - Риа Верлинде и Йохан Куронен – специален учител и  учител по история със 17-годишен опит, който сподели опит от финландската образователна система.


 

 

Официално закриване на учебната 2017-2018 година


18 юни, 2018г.
Завършането на учебната 2017/2018 година бе отбелязано с празнична програма, която бе в тон с доброто настроение, породено от високите успехи и постигантите резултати на ученици и учители през изминалата година.
 Събитието включваше богата програма, която започна с ролева игра, подготвена от седмокласници. Последва музикален поздрав към ученици, учители и родители отправен от  вокална група „Детски мечти“. Учениците изпълниха песента „Междучасие“. Децата от Vд клас, изпяха песента „Приятели“. Шестокласници драматизираха пиесата „Многострадална Геновева“, по мотиви от романа „Под игото“ на Иван Вазов.Най-тържественият и емоционален момент настъпи, когато заместник-директорът на училището – Жореса Манолова изрази заслужената ни гордост от отличните постижения на учениците през годината и високите резултати на Националното външно оценяване.
ОУ„Райна Княгиня“ е на III място в класацията на училищата в област Пловдив на Националното външно оценяване в VII клас, а четвъртокласниците - на V място по математика и VII място в общата класация в областта.
Жореса Манолова отправи своите поздравления към ученици и учители за многобройните награди и успешното представяне на международни, национални и регионални конкурси, олимпиади, състезания и спортни прояви. Тя връчи грамоти за успех на 32-ма ученици, представили се блестящо през тази учебна година и пожела нови отличия и високи постижения занапред.
По подготовката на празничната програма за закриване на учебната година работиха Димитринка Трендафилова, Мария Троева и Мария Кирева, учители в ОУ „Райна Княгиня


Откриване на учебната година

    Учебната година ще бъде официално открита на 17.09.2018г. в 09.00 часа. Учениците следва да се явят в 08.30 часа в двора на училището.