НВО по английски език

 Уважаеми родители,

Изпитът НВО чужд език, VII клас е по желание на ученика. Подаването на заявление е 06.04. до 08.04.3020г. по електронен път като изпратите на 41school@rainakniginia.com: - сканирано/снимано попълнено и подписано от ученик и родител заявление или - при липса на принтер попълненото заявление на word, което се записва в pdf формат, където може с мишка да положите подписи на ученик и родител


Образецът може да бъде намерен и на сайта на училището www.rainakniaginia.com, в раздел „Документи/Училищни документи“, както  и на
сайта на РУО-Пловдив в раздел Прием/Текущи съобщения.

За допълнителни въпроси , тел.089 690 9158 Жореса Манолова, ЗДУД

Съобщение във връзка с обявеното извънредно положение

Уважаеми ученици и родители,

ОУ“Райна Княгиня“ въвежда обучение от разстояние, считано от 16.03.2020г. Учебният процес ще се провежда при спазване на съществуващото седмично разписание и приложения дневен режим. Учителите ще използват инструментите на Google G-Suite for Education, електронния дневник на институцията, приложенията за онлайн комуникацията, онлайн и офлайн електронни учебници и образавателни ресурси, а в краен случай –учебни материали на хартиен носител. Всеки класен ръководител и педагогически специалист ще Ви предостави нужната допълнителна информация.

Обръщение от РУО Пловдив във връзка с COVID-19

Изпит по математика


Изпит по изобразително изкуство