Провеждане на изпит за ученици на СФО, майска сесия

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Изпитите от майската сесия за определяне на годишна оценка на Цветелина Петрова Василева, ученичка от III б клас за учебната 2020/2021 година в самостоятелна форма на обучение ще се проведат както следва:

Дата

Предмет

Място / час

05. 05. 2021г.

Математика

35 каб. / 14:30ч.

07. 05. 2021г.

Човекът и природата

35 каб. / 14:30ч.

10. 05. 2021г.

ИУЧ Математика

35 каб. / 14:30ч.

12. 05. 2021г.

Изобразително изкуство

35 каб. / 14:30ч.

14. 05. 2021г.

Технологии и предприемачество

35 каб. / 14:30ч.

17. 05. 2021г.

Физическо възпитание и спорт

Спортна площадка/ 14:30ч.

 

Срок за оповестяване на резултатите – три дни след провеждане на изпита.

Място за оповестяване на резултатите – табло за съобщения, II етаж, фоайе и стая ЗД УД II етаж, Теменужка Тошева.


Изпитите от майската сесия за определяне на годишна оценка на Антонио Владимиров Андонов ученик от VI а клас за учебната 2020/2021 година в самостоятелна форма на обучение ще се проведат както следва:

Дата

Предмет

Място / час

05. 05. 2021г.

Математика

34 каб. / 14:00ч.

07. 05. 2021г.

Човекът и природата

34 каб. / 14:00ч.

10. 05. 2021г.

ИУЧ Математика

34 каб. / 14:00ч.

12. 05. 2021г.

Технологии и предприемачество

34 каб. / 14:00ч.

14. 05. 2021г.

География и икономика

34 каб. / 14:00ч.

17. 05. 2021г.

Физическо възпитание и спорт

Спортна площадка/ 14:00ч.


Срок за оповестяване на резултатите – три дни след провеждане на изпита.

Място за оповестяване на резултатите – табло за съобщения, II етаж, фоайе и стая ЗД УД II етаж, Жореса Манолова.


Изпитите от майската сесия за определяне на годишна оценка на Ралица Петрова Василева ученичка от VI д клас за учебната 2020/2021 година в самостоятелна форма на обучение ще се проведат както следва:

Дата

Предмет

Място / час

05. 05. 2021г.

Математика

36 каб. / 14:00ч.

07. 05. 2021г.

Човекът и природата

36 каб. / 14:00ч.

10. 05. 2021г.

ИУЧ Математика

36 каб. / 14:00ч.

12. 05. 2021г.

География и икономика

36 каб. / 14:00ч.

14. 05. 2021г.

Технологии и предприемачество

36 каб. / 14:00ч.

17. 05. 2021г.

Физическо възпитание и спорт

Спортна площадка/ 14:30ч.


Срок за оповестяване на резултатите – три дни след провеждане на изпита.

Място за оповестяване на резултатите – табло за съобщения, II етаж, фоайе и стая ЗД УД II етаж, Жореса Манолова.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 05.05.2021г. в 34 кабинет, III етаж от 14,00 часа ще се проведе изпит по Математика, майска сесия за определяне на годишна оценка на Антонио Владимиров Андонов, ученик от VI а клас за учебната 2020/2021 година в самостоятелна форма на обучение.

Срок за оповестяване на резултатите – три дни след провеждане на изпита.

 Място за оповестяване на резултатите – табло за съобщения, II етаж, фоайе и стая ЗД УД II етаж, Жореса Манолова.

На 05.05.2021г. в 36 кабинет, III етаж от 14,00 часа ще се проведе изпит по Математика, майска сесия за определяне на годишна оценка на Ралица Петрова Василева, ученичка от VI д клас за учебната 2020/2021 година в самостоятелна форма на обучение.

Срок за оповестяване на резултатите – три дни след провеждане на изпита.

 Място за оповестяване на резултатите – табло за съобщения, II етаж, фоайе и стая ЗД УД II етаж, Жореса Манолова.

На 05.05.2021г. в 35 кабинет, III етаж от 14,30 часа ще се проведе изпит по Математика, майска сесия за определяне на годишна оценка на Цветелина Петрова Василева, ученичка от III б клас за учебната 2020/2021 година в самостоятелна форма на обучение.

Срок за оповестяване на резултатите – три дни след провеждане на изпита.

 Място за оповестяване на резултатите – табло за съобщения, II етаж, фоайе и стая ЗД УД II етаж, Теменужка Тошева.


РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ, ЯВИЛИ СЕ НА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА, 2021Г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“


СЪОБЩЕНИЕ за преустановяне на присъствените учебни занятия за учениците от I – VII

На основание Заповед № РД-10-700/19.03.2021г. на Директора на ОУ "Райна Княгиня" се преустановява присъствения учебен процес за учениците от I до VII клас включително.

Обучението в електронна среда ще бъде осъществявано по следния дневен режим:

   
ЗАПОВЕД за преустановяне на присъствените учебни занятия за учениците от V – VII

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-13-655/ 11.03.2021г.

            На основание чл. 259 ал. 1 от ЗПУО и Решение № РД-20-36/11.03.2021 т. на Областен кризисен щаб и  заповед № РД-09-607/11.03.2021г. на Министъра на образованието и науката

 Н А Р Е Ж Д А М

 За периода от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г. включително, да се преустановят присъствените учебни занятия за учениците от V – VII на ОУ „Райна Княгиня“. За посочения срок учениците следва да преминат към обучение от разстояние в електронна среда.

 С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица и се има за изпълнение.

Контрол по изпълнение за заповедта възлагам на Теменужка Тошева ЗД УД за начален етап и Жореса Манолова – ЗД УД за прогимназиален етап.

 МАРИЯ ГАЙДАРОВА

Директор на ОУ „Райна Княгиня”ДНЕВЕН РЕЖИМ

V – VII КЛАС ЗА ПЕРИОДА 15.03 – 26.03.2021 Г.

 

Час     

Разписание на учебните часове

1

  7,45 – 8,15

2

  8,40 – 9,10

3

  9,35 – 10,05

4

  10,40 – 11,10

5

  11,35 – 12,05

6

  12,30 – 13,00

7

  13,25 – 13,55