Свободни места в ОУ "Райна Княгиня"

I клас - 1 свободно място

V клас - 6 свободни места

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО COVID-19 В ОУ "РАЙНА КНЯГИНЯ"

24.11.2020г. Информираме ви, че има позитивен за COVID-19 ученик в 3д клас. Всички контактни за последните 48 часа ученици от 3д и 3б клас и групата за целодневна организация, както и класният ръководител и учител ЦДО са карантинирани, считано от 25.11.2020г. Следва се утвърдения протокол. Учениците от 3д клас и групата ЦДО преминават на обучение в електронна среда, считано от 25.11.2020г. 


23.11.2020г.  Информираме Ви, че с решение на Областния кризисен щаб учебните занятия за учениците 5 - 7 клас ще се провеждат дистанционно от 24.11. до 4.12. включително. 

Решение на Областния кризисен щаб

Към 20.11.2020 г. в ОУ „Райна Княгиня“ има 15 карантинирани ученици (контактни с болен член на семейството), съответно от класовете 1б -3, 4а - 2, 5б - 2 и от 1в, 2а, 2г, 3б, 5в, 5е, 6г, 7е по 1 ученик. Двама карантинирани учители. Прилагат се мерки, съгласно Плана за действие при COVID-19.


Към 13.11.2020 г. в ОУ „Райна Княгиня“ има 17 карантинирани ученици (контактни с болен член на семейството), съответно от класовете 1б, 1в, 2а, 2б, 3б, 4а, 4г, 5б, 5в, 5е, 6в, 7а, 7г по 1 ученик и от класовете 2г и 4в - по двама ученика. Двама ученици от 6а и 6г класове са с положителни тестове за COVID-19. Четирима карантинирани учители, заради контакт с болен близък, един болен учител с положителен тест за COVID-19 и двама хигиенисти с положителен тест за COVID-19. Прилагат се мерки, съгласно Плана за действие при COVID-19.
Уважаеми родители,

с решение на МОН учениците от V, VI и VII клас от ОУ "Райна Княгиня", Пловдив минават на дистанционно обучение за период от 14 дни, считано от 10.11.2020г. 


Уважаеми родители и ученици,
Информираме Ви, че в ОУ "Райна Княгиня"  има ученик от 6г клас с позитивен тест за 
COVID-19 от 6.11.2020г. Последно посещение на училище на 3.11.2020г. Според протокола и преоръките на РЗИ целият 6г клас минава на онлайн обучение от понеделник /9.11./ до четвъртък /12.11./. 
Родителите на учениците от 6г клас следва да следят за проява на клинични симптоми и признаци за  COVID-19 и в случай на такива своевременно да уведомят личния лекар и класния ръководител.
Спазват се всички противоепидемични мерки и препоръки.

Бъдете здрави,
Мария Гайдарова 
Директор на ОУ "Райна Княгиня" 


5.11.2020г. Информираме Ви, че Мария Петрова, класен ръководител на 1д клас е с положителен PCR тест за COVID-19, считано от 5.11.2020г. Последен контакт с учениците на 29.10.2020г. 

Родителите на учениците от 1д клас следва да наблюдават за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и своевременно да уведомяват личния си лекар. По становище на РЗИ не се налага карантина на учениците.

Карантинирани учители - 3 /контактни, без симптоми/. Карантинирани ученици - 12 /контактни, без симптоми/, хигиенист с COVID-19 - 1. Спазват се епидемичните протоколи.


На 04.11.2020 г. в ОУ „Райна Княгиня“ има 11 карантинирани ученици (безсимптомни, контактни с болен член на семейството),  двама карантинирани учители, заради контакт с болен близък и един хигиенист с положителен тест за COVID-19, но в болнични от 26.10.2020 г. Прилагат се мерки, съгласно Плана за действие при COVID-19.


Към 29.10.2020г. в ОУ "Райна Княгиня" са има двама нови карантинираниученици от 4д и 6в клас, заради контакт с болни близки. Учениците са без симптоми и се обучава в електронна среда от разстояние. Прилагат се мерки, съгласно Плана за действие при Covid-19. 


Към 26.10.2020г. в ОУ "Райна Княгиня" са карантинирани още четирима ученици от 2в, 3д, 4в и 5г клас, както и един учител от начален етап, заради контакт с болни близки. Учениците и учителят са без симптоми. Учениците се обучава в електронна среда от разстояние. Прилагат се мерки, съгласно Плана за действие при Covid-19. 


На 21.10.2020г. в ОУ "Райна Княгиня" е карантиниран един ученик от 4г клас, заради контакт с болен близък. Ученикът е без симптоми и се обучава в електронна среда от разстояние.  Прилагат се мерки, съгласно Плана за действие при Covid-19. 


Днес, 16.10.2020г., следобед в ОУ "Райна Княгиня" е получена информация за ученик от 7е клас с положителен тест за COVID-19. Проведени са разговори с РЗИ. Учениците от 7е клас преминават на ОРЕС от понеделник, 19.10.2020г. в Google Classroom като ползват предишните си регистрации. Учителите, които преподават са спазвали всички препоръчителни мерки по утвърдените протоколи и могат да работят присъствено. Очакваме протоколите на РЗИ и посещение в училище. Дадени са указания за дезинфекция и наблюдение за симптоми сред ученици и учители.


Към 15.10.2020г. в ОУ "Райна Княгиня" са карантинирани по един ученик от 3б, 4в, 5б, 5в, 5г, 7б, 7г класове и един учител, заради контакт с болни близки. Учениците и учителят са без симптоми. Прилагат се мерки, съгласно Плана за действие при Covid-19.
Децата се обучават в електронна среда от разстояние по време на карантината.


Към 09.10.2020г. в ОУ "Райна Княгиня" няма данни за ученици, педагогически специалисти, служители и работници с COVID-19, с положителен PCR тест или паралелки, поставени под карантина!


Към 02.10.2020г. в ОУ "Райна Княгиня" няма данни за ученици, педагогически специалисти, служители и работници с COVID-19, с положителен PCR тест или паралелки, поставени под карантина!


Към 25.09.2020г. в ОУ "Райна Княгиня" няма данни за ученици, педагогически специалисти, служители и работници с COVID-19, с положителен PCR тест или паралелки, поставени под карантина!


Към 17.09.2020г. в ОУ "Райна Княгиня" няма данни за ученици, педагогически специалисти, служители и работници с COVID-19, с положителен PCR тест или карантинирани такива!

ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Основно училище Райна Княгиня се присъединява към уеб портала Smartercard.bgза зареждане на електронни купони за столово хранене на учениците!

Предостаявме ви възможността да заявите и заплащате храна за децата си онлайн.  Порталът ще улесни в голяма степен ползващите го родители и ученици в цялостното управление на процеса по заявяване и управление на здравословното училищно хранене.

 

Новата система ще замени хартиените купони в столовата с електронни. Учениците получават безконтактни карти, които ще използват вместо досегашните хартиени купони, за да получат училищния обяд, закуска, вода.

Линк за работа с платформата: Smartercard.bg

Повече информация за платформата "Здравословно училище" можете да намерите на  https://healthyschool.orak365.net/


Откриване на учебната година

Скъпи ученици, уважаеми родители!

Уведомяваме Ви, че поради извънредната епидемиологична обстановка откриването на учебната година ще се състои на 15.09.2020 г. по следния график:

за учениците от I и V клас – в двора на училището от 9:00 ч.

за учениците от II, III, IV, VI и VII клас – в класните стаи, както следва:

9.30ч. – VI клас

10.00ч. – II клас

10.30ч. – VII клас

11.00ч. – III клас

11.30ч. - IV клас

От ръководството

График за провеждане на родителски срещи онлайн