Удължаване на грипната ваканция


Информираме Ви, че във връзка с прогресивно нарастващата заболеваемост от остри респираторни заболявания в област Пловдив директорът на Регионална здравна инспекция – Пловдив е издал предписание №11-6/01.02.2019 г. на основание чл.105, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование за преустановяване на учебните занятия в училищата на територията на област Пловдив считано на 04.02.2019 г. Запазва се и графикът за междусрочната ваканция.

Олимпиада по БЕЛ-областен кръг

Областният кръг на Олимпиадата по Български език и литература  за 5,6 и 7 клас ще се проведе на 3.02.2019 г от 9.00 в ГХП "Св. св. Кирил и Методий" - Пловдив Отмяна на състезанията

Състезанията " Знам и мога " и Шесто национално състезание по английски език Longman Competition

 се отменят.

Удължаване на грипната ваканция
Информираме Ви, че във връзка с прогресивно нарастващата заболеваемост от остри респираторни заболявания в област Пловдив директорът на Регионална здравна инспекция – Пловдив е издал предписание №30-5/25.01.2019 г. на основание чл.105, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование за преустановяване на учебните занятия в училищата на територията на област Пловдив за периода от 28.01.2019 г. до 01.02.2019 г. включително.

/files/Pismo_RIO_GRIP.pdf

Грипна ваканция

Във връзка с предписание с изх. № 11-4/21.01.2019 г. от д-р Ваня Танчева-Манчева, директор на Регионална здравна инспекция – Пловдив, на основание чл. 105, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, се преустановяват учебните занятия във всички училища в област Пловдив, считано от 22.01.2019 г. до 25.01.2019 г. включително.

/files/Pismo GRIP.pdf