Свободни места за 5 клас

Информираме Ви, че за учебната  2020/2021г. за 5 клас в ОУ"Райна Княгиня" няма свободни  места към настоящия момент.

От ръководството

Изпит по ФВС

На 08.06.2020 г. във физкултурен салон, I етаж от 14,30 часа ще се проведе изпит по ФВС, юнска сесия за определяне на годишна оценка на Антонио Владимиров Андонов, ученик от  Vа клас за учебната 2019/2020 година в самостоятелна форма на обучение.

          Срок за оповестяване на резултатите – три дни след провеждане на изпита.

Място за оповестяване на резултатите – табло за съобщения, II етаж, фоайе и стая ЗД УД II етаж, Жореса Манолова.

 

Изпит по технологии


 

          На 05.06.2020 г. в компютърен кабинет, II етаж от 14,30 часа ще се проведе изпит по технологии и предприемачество, юнска сесия за определяне на годишна оценка на Антонио Владимиров Андонов, ученик от  Vа клас за учебната 2019/2020 година в самостоятелна форма на обучение.

          Срок за оповестяване на резултатите – три дни след провеждане на изпита.

Място за оповестяване на резултатите – табло за съобщения, II етаж, фоайе и стая ЗД УД II етаж, Жореса Манолова.

Виртуална панорама

Предоставяме Ви линк към „Виртуална панорама на професионалното образование и обучение и кариерно ориентиране на учениците от област Пловдив“

https://sites.google.com/view/profesiiplovdiv/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

Изпит по музика

На 04.06.2020 г. в компютърен кабинет, II етаж от 14,30 часа ще се проведе изпит по музика, юнска сесия за определяне на годишна оценка на Антонио Владимиров Андонов, ученик от  Vа клас за учебната 2019/2020 година в самостоятелна форма на обучение.

          Срок за оповестяване на резултатите – три дни след провеждане на изпита.

Място за оповестяване на резултатите – табло за съобщения, II етаж, фоайе и стая ЗД УД II етаж, Жореса Манолова.