ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕСЕНЕН КРЪГ НА V МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР „МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ”

 ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 24.10.2017г. В ОУ“РАЙНА КНЯГИНЯ“

 НАЧАЛЕН ЧАС:

II КЛАС - 12.00ч.

III КЛАС - 13.00ч.

IV КЛАС - 13.00ч.

V-VII КЛАС - 14.00ч.       

 

 

ВНОСКА ЗА УЧАСТИЕ ЗА ВСЕКИ ОТ ДИСТАНЦИОННИТЕ КРЪГОВЕ:

 

Брой участници

За 1 ученик

10 - 50

6,00 лева

51 - 100

5,50 лева

Повече от 100

5,00 лева

 

За Финал 2018:

 

Финал

За 1 участник

Индивидуално състезание

40 лева

Отборно състезание

20 лева

 

 

ГРАФИК

на Петия международен турнир „Математика без граници”

 

Турнирът се провежда в 3 дистанционни кръга и финално състезание в България:

 

Есенен кръг        от 16 до 25 октомври 2017 г.

Зимен кръг       от 29 януари до 7 февруари 2018 г.

Пролетен кръг от 19 до 31 март 2018 г.

Финал                 от 29 юни до 2 юли 2018 г.

 

Турнирът е за ученици на възраст от 8 до 18 години, разпределени в 9 възрастови групи:

 

1 група –1 клас (започват от Зимния кръг)

2 група –2 клас

3 група –3 клас

4 група –4 клас

5 група –5 клас

6 група –6 клас

7 група –7 клас

8 група –8 клас

9 група –9-12 клас

 

 

РЕГЛАМЕНТ

 

В трите предварителни кръга участниците се състезават само в училището, в което се обучават

Не се допуска участието на ученици от други училища.

 

Всеки кръг от турнира се провежда чрез тест за всяка група/клас с продължителност за решаването му 60 минути.

 

Броят на задачите в теста е 20, от които 10 сас избираем отговор и 10 -със свободен отговор.

(В Зимния кръг учениците от 1 клас решават само 10 задачиза 30 минути.)

 

Задачите са съобразени с изучаваното учебно съдържание в съответните възрастови групи

 

Не се допуска ползването на калкулатори и други електронни устройства.

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ

 

До 8 ноември 2017 г. - на електронната страница на турнира www.mathematicalmail.com

се публикуват резултатите от есенния кръг.

 

До 1 декември 2017 г. - по пощата се изпращат сертификати за всички участници и медали за победителите.

 

Наградите във всяко дистанционно състезание са златен, сребърен и бронзов медал и сертификати за всички участници.

 

 

 

Учениците и техните родители се запознават с обещанието за честно състезание:

 

Текст, който всеки участник в турнира "Математика без граници"

трябва да прочете преди участието си в турнира

 

(приет на заключителното заседание на форума „Математика без граници - мотиви, реализация, амбиция”, 27-30 август 2014 г., Слънчев бряг)

 

Обещание за честно състезание

 

„Като участник в турнира „Математика без граници”, обещавам:

 

• да спазвам всички правила на турнира;

• да спазвам духа на честното състезание, като работя самостоятелно;

• да покажа най-доброто от себе си и да се стремя към все по-добри изяви;

• да се стремя да получа нови знания и умения преди, по време и след всяко състезание.

Състезавам се, за да спомогна за утвърждаване на олимпийския дух в състезанията по математика, като защитя

• своята чест;

• честта на училището, което представлявам;

• честта на страната, чийто гражданин съм.”